התובע נפל בעת ריצה על מדרכה כתוצאה משורש של עץ בולט ונגרמו לו אחוזי נכות. בית המשפט קבע כי העירייה אחראית על מניעת המפגעים. "ככל שקיים מפגע בולט במדרכה, חובתה של העירייה לנקוט בכל האמצעים הסבירים", נכתב בפסק הדין 

עיריית נתניה

זירת הארוע 

בית משפט השלום בנתניה חייב את עיריית נתניה לשלם לתושב העיר סכום של למעלה מ-200 אלף שקלים, זאת בשל האחריות לתאונה שעבר. התובע, כבן 30, נפל במהלך ריצה בשעות הערב בשל מכשול של שורש עץ הבולט מעל המדרכה. בעקבות התאונה נגרם לתובע שבר ובגינו גם אחוזי נכות אורתופדית בשיעור של 7.5%.

לטענת התובע, שיוצג על ידי עורכת הדין שרית ברננקה-שורץ, נתיב ההליכה היה פגום בשל בליטת שורש העץ שלא הייתה מסומנת או מגודרת, ללא תאורה מתאימה, וכן בשל שיחים הפולשים אל עבר המדרכה ומצמצמים אף הם את נתיב ההליכה והמעבר בין תחנת האוטובוס ובין העץ. בנוסף, על פי חוות דעת מומחה בטיחות שהציג התובע, גובה בליטת המפגע הוא 9 ס"מ מעל מפלס המדרכה, כאשר צוין כי מדובר בהפרשי גובה חריגים ובמפגע בולט.

השופטת ליאת הר ציון ציינה בפסק הדין כי על רשות עירונית מוטלת חובה חוקית מפורשת לדאוג לתחזוקה נאותה של כבישים ומדרכות שבשטחה. עוד קבע בית המשפט כי בשל המצאות המפגע בסמוך לתחנת אוטובוס ישנה לעירייה אחריות מוגברת, זאת בשל נוכחות ערה של אנשים סמוך למפגע.

בין השאר נכתב כי "עירייה אינה יכולה להיות מודעת לכל מכשול או מפגע שבתחומה, ואינה יכולה להיות אחראית לכל בור בכביש או במדרכה, אולם עליה לצפות כי הולכי רגל עלולים להיפגע ממפגעים ומכשולים שנמצאים במקומות המיועדים להליכה, ומוטלת עליה חובה לבצע פעולות סבירות להפחתת הסיכון, ובכלל זה בדיקות סבירות ותקופתיות של שטחה כדי לוודא שאין בו מפגעים". בהמשך נכתב כי "ככל שקיים מפגע בולט במדרכה, חובתה של העירייה לנקוט בכל האמצעים הסבירים לאיין את הסכנה הכרוכה בהיתקלות בו".

בשל כך, כאמור, חייבה השופטת את עיריית נתניה בתשלום פיצויים לתובע בסך 212,202 שקלים, בכלל זה הפסדי השתכרות לעבר ובעתיד פלוס פנסיה, כאב וסבל וכן הוצאות רפואיות. לסכום הנ"ל יתווספו הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.