שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין חתם על הסכם מסגרת להתחדשות עירונית עם ראש עיריית נתניה מרים פיירברג איכר 

מרים פיירברג

תמונה: משרד הבינוי והשיכון 

ביום חמישי חתם שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין על הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית עם ראש עיריית נתניה מרים פיירברג איכר וסך הכל עם 12 ראשים ערים; אשדוד, בית שמש, בת ים, גבעתיים, חדרה, חיפה, ירושלים, לוד, נתניה, קרית אונו, קרית ים ורמת גן 

מדובר בצעד משמעותי לקידום תהליכי ההתחדשות העירונית, שכן מכוחו של ההסכם צפויה העיר נתניה לקבל בשלוש השנים הקרובות תקציבים של כ- 80 מיליון שקלים לטובת פיתוח התשתיות בהיקפים נרחבים באזורים הסמוכים להתחדשות העירונית.

בהתאם להסכם, הרשות להתחדשות עירונית תסייע במימון התשתיות אותן נדרשת עיריית נתניה לספק לצורך מימוש מיזמי התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים או כדי לתת מענה לצרכים הנובעים מהם, וזאת כתמריץ לקידום מיזמים אלו.

המימון יינתן לעירייה עבור ביצוע תשתיות המצויות בזיקה ישירה לתהליכי ההתחדשות העירונית. התשתיות ייבחרו ע"י צוות היגוי מתוך רשימת תשתיות שתצורף להסכם המסגרת. ועדת היגוי תתכנס בכל רבעון בכל רשות מקומית עימה ייחתם הסכם ויוצג בה סטאטוס הפרויקטים והתקדמות ההסכמים.

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית שאנו מקדמים הם פריצת דרך בתחום. העתיד של הערים והשכונות הוותיקות באזורי הביקוש נמצא בהתחדשות עירונית והיום אנו מסירים את אחד החסמים העיקריים שעמדו בפני קידום הפרויקטים על ידי מתן תקציב לפיתוח התשתיות הנחצות לבנייה. ההסכמים האלו יביאו לצמיחה אדירה בהיצע הדירות ויהפכו שכונות ישנות ומסוכנות למודרניות ובטוחות שייטיבו עם התושבים בערים השונות."

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "לנתניה פוטנציאל רב להתחדשות עירונית ולכן שמנו את ההתחדשות העירונית בראש סדר העדיפויות שלנו. כל אגפי העירייה מגוייסים לקידום מהיר ויעיל של ההתחדשות. מעבר לחידוש המרקם הוותיק בשכונות ובמרכז העיר, אני רואה בהתחדשות הזדמנות להעלאת איכות חיי התושבים של העיר. אנו נשקיע בשנים הקרובות תקציבים לטובת חידוש הרחובות והתשתיות על מנת לאפשר את מלוא ההתחדשות. לשם כך נחתם הסכם המסגרת עם משרד הבינוי והשיכון למימון נוסף לטובת חידוש התשתיות".

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "אני מברך על חתימתם של הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, זהו צעד מהותי בקידום של תחום ההתחדשות העירונית שהולך ותופס נפח גדל בבנייה ובהגדלת היצע יחידות הדיור. שיתוף פעולה הדוק בין הגורמים הממשלתיים למקומיים יביאו לתוצאות בשטח ויטיב עם תושבי הערים."

אלעזר במברגר, מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "החתימה על הסכמי המסגרת תסייע לרשויות המקומיות להגיע למימוש גבוה של פוטנציאל ההתחדשות בתחומן. המימון שיינתן לרשויות יתמרץ מתן היתרי בנייה שהיה קושי לקדמם, למרות קיומן של תכניות התחדשות איכותיות, וזאת בגלל היעדר תקציבים לפיתוח תשתיות ומוסדות ציבור לקלוט את התושבים החדשים עם הוותיקים. ההשקעה הממשלתית חסרת התקדים בקידום התחדשות עירונית מהווה אמירה ברורה שהתחדשות עירונית היא ענף מרכזי בבנייה בארץ".