news 480x140

בישיבת טעונה של מועצת העיר בעקבות פרשת 255, הודיעה מועצת העיר כי מחזקת את ידה של הגב' מרים פיירברג וחברי המועצה האחרים: "מקווים שבתום הבדיקה כל החשדות יופרכו" ושהעירייה ומשרדיה מתפקדים כרגיל. חבר המועצה פרידריך שבחודשים האחרונים היה בסכסוך מתוקשר עם הגב' פיירברג, ניסה לבטל הצבעה במועצה והושתק. צפו בוידאו

חבר המועצה פרידריך בישיבת המועצה היום | צילום: נתניה נט