news 480x140

צפו בסרטון - בית כנסת 'זכור ליוסף' שנמצא ברחוב לילבלום ברמת אפרים נשרף ביום שישי בבוקר,לוחמי האש פעלו למניעת התפשטות השריפה במקביל לפעולות כיבוי

עדין לא ידוע מה גרם לשריפה, נפתחה חקירה בנושא.