news 480x140

מיטב הטכנולוגיה לשמירה על חופי הים בנתניה - רכב לאיסוף זפת ובדלי סיגריות מחופי הים

רכב לניקוי חופים 

רכב לניקוי חופים

בהמשך לאירוע פליטת הזפת לחופי הארץ בחודשים האחרונים ומבצעי הניקיון הייעודיים שהתקיימו לאיסוף הזפת, החל מהיום יפעל  בנתניה רכב לאיסוף פתיתי הזפת מהחופים. הרכב מכיל נפה צפופה המסננת את החול ואוספת את פתיתי הזפת שהגיעו לחופי העיר באירוע זיהום החופים שהחל בחודש פברואר השנה בחופי ישראל.

תיעוד מחוף הים

בנוסף לאיסוף פתיתי הזפת, תסייע הנפה באיסוף פסולת נוספת כגון בדלי סיגריות ופסולת זעירה.