news 480x140

הלוויתה של חיילת מג"ב שיראל אבוקרט מתקיימת כעת בבית העלמין הצבאי בנתניה

שיראל אבוקרט

צילום: איצק בן שושן

הלוויתה של שיראל אבוקרט החלה בשעה 17:00 בבית העלמין הצבאי בנתניה. מאות משתתפים הגיעו לבית העלמין ללוות אותה בדרכה האחרונה.

נתניה אבלה על מותה בטרם עת.
עיריית נתניה פרסמה הודעה "העיר נתניה כואבת את הרצחה של שיראל (שרה) אבוקרט, לוחמת מג"ב, תושבת העיר ותלמידה מצטיינת מבית הספר ריגלר".

ראש העיר מרים פיירברג איכר "העיר נתניה מרכינה ראשה לזכרה של שיראל אבוקרט הי"ד. לוחמת מג"ב הגיבורה, תושבת העיר נתניה שמסרה נפשה למען הצלת חיי אדם

תנחומים למשפחה האבלה. יהי זכרה ברוך" 

צילום: איצק בן שושן

הנהלת סניף נתניה של איחוד הצלה ועשרות מתנדבי הסניף המומים ודואבים לרגל היוודע על נפילתם של הלוחמים

צוות גדול של מתנדבים עשה את דרכו כעת אל בית העלמין הצבאי בנתניה על מנת לחלוק כבוד אחרון לקדושה הי"ד.

פעילות הצלת החיים של מתנדבי איחוד הצלה בעיר נתניה מוקדשת בשבוע הקרוב לעילוי נשמתה ולזכרה.