יפה דינר

  • תרומה לקהילה היא אחת מאבני היסוד

    תרומה לקהילה

    תרומה לקהילה הוא אחת מאבני היסוד שעליהן גדלתי בבית הוריי, תרומה לקהילה היא המעשירה את עולמנו האישי, הרגשי והחברתי ומעניקה לנו חוויות מיוחדות

    התרומה לקהילה מגדילה את המעורבות החברתית שלנו והיום אני אמא ל 3 בנים ומנחילה להם חשיבות התרומה לקהילה, שאנו חיים בה.