news 480x140

רצח בפיצוציה בנתניה. צילום מסך: mako

לפני שנתיים נרצח ציון טוויל, בעל פיצוצייה בנתניה, בידי שלמה מרזן הלוקה בנפשו. השבוע בית המשפט קבע כי השירותים הפסיכיאטריים התרשלו בתפקידם והוחלט לגזור על מרזן 22 שנים במקום מאסר עולם

בשנת 2013 נרצח ציון טוויל, בן 42 במותו, בעל פיצוצייה ברחוב הרצל בנתניה. הרצח, שהתרחש לאור יום, התבצע בידי שלמה מרזן (כיום בן 33), אדם המוכר לשירותים הפסיכיאטריים.

מרזן פרץ לפיצוצייה כשהוא חובש כובע גרב וחמוש בסכין, רץ לעבר טוויל והחל לדקור אותו. טוויל ניסה להתגונן, ואף הצליח להימלט לרחוב העמוס בעוברי אורח, אולם מרזן המשיך לדקור אותו, עד שטוויל מת כתוצאה מדקירה בלבו. הסיבה לרצח הייתה סכסוך בין מרזן לבין טוויל. מרזן גנב משקה מהפיצוצייה, נתפס והוכה, וחודשיים לאחר מכן החליט לנקום. 

מרזן נמלט מזירת האירוע ונלכד לבסוף בידי מאבטח סמוך לשוק, נעצר והודה במעשה. השבוע נגזר דינו של מרזן- ענישה מופחתת של 22 שנות מאסר במקום 25 כפי הנהוג בחוק הישראלי, וזאת מכיוון שבית המשפט קבע כי השירותים הפסיכיאטריים התרשלו ״התרשלות קשה״ במילוי תפקידם. מרזן הוא אדם הלוקה בנפשו, ובניגוד להמלצות הפסיכיאטריות, הוא שחרר מאשפוז כפוי ולא קיבל טיפול. "הנאשם לא התייצב מעולם לקבלת הטיפול על פי הצו המרפאתי. לא נערך מעקב על ידי הרשויות, לא ננקטו פעולות כדי לגרום לכך שהנאשם יטופל. במהלך אותה תקופה שהצו המרפאתי לא נאכף, ביצע הנאשם את עבירת הרצח”. כך נכתב בגזר הדין.

״זהו אחד המקרים הנדירים בהם בית המשפט מקבל טענה של ענישה מופחתת״. אמר עורך הדין של מרזן, עו״ד אבי כהן מהסנגוריה הציבורית. ״הסיבה לכך היא שהנאשם סבל ממחלת נפש ולא קיבל טיפול כפי שהיה אמור לקבל. השירותים הפסיכיאטרים התרשלו וזה מה שגרם לטרגדיה הזאת. משפחת המנוח התקשתה לקבל את העונש המופחת, אך בסופו של דבר יש כאן נסיבות מיוחדות, ובכל מקרה מדובר בתקופת מאסר ארוכה״.