news 480x140

תלמידי בית הספר 'בגין' ברמת פולג שובתים היום, כאות מחאה על כך ששני ילדי כיתה ד' סורבו לטענת הורי בגין לעבור לבית הספר ובכך נמנע פיצול השכבה לשלוש כיתות. נציגות כיתות ד': "הפרה בוטה של זכויות ילדינו". עיריית נתניה: "צר לנו שבכל פעם בוחרים ההורים לנקוט בצעדים מחאתיים" 

600 תלמידי בית ספר בגין שובתים ביום. נציגות כיתות ד' הודיעה כי תשקול לנקוט בצעדי מחאה נוספים.

שביתה כללית בבית ספר בגין

במהלך החודש האחרון התאמצו הורי כיתות ד' לאתר שני תלמידים וזאת במטרה לפתוח כיתה ד' שלישית. לטענת ההורים, שי פרוכטמן מנהל אגף יסודי בעירייה אמר שיתמוך ויסייע בעניין.

לכשהגיעו ההורים לבקש את ההעברה של ילדיהם, הם סורבו על ידי העירייה, תחילה בטענה שהמועד להעברות נסתיים, בעוד שאתמול (חמישי) היה המועד האחרון לרישום. בהמשך, לטענת ההורים נאמר כי העברת ילדה מבית ספר יגאל אלון סוגרת שם כיתה. טענה זו נבדקה על ידי הורי בגין ולטענתם לא תיסגר כיתה במידה והילדה תעבור. על הורי הילדה ועל הילדה עצמה הופעלו לחצים שגרמו למשפחה לחזור בה מההחלטה לעבור לבית ספר בגין. הורי בית ספר בגין זועמים על כך והחליטו כאמור על השבתה בית ספרית היום. לטענתם העניין מהווה "הפרה בוטה של זכויות ילדינו והפרת אמון חמורה. שוקלים לנקוט בצעדי מחאה".

"מאבק הורי בגין נמשך 3 שנים

מזה כשלוש שנים נאבקים הורי שכבת ד' בבית הספר 'בגין' כנגד ההחלטה לאחד את ילדיהם משלוש כיתות קטנות שהיו בעבר לשתי כיתות צפופות. הורי התלמידים אף עתרו בשנת הלימודים הקודמת לבית המשפט העליון, אולם בית המשפט דחה את העתירה.
הנהגת בית ספר בגין תומכת במאבק כיותות ד' ותנקוט באמצעים נוספים. אביב מוזס, ממארגני המאבק: "ההשבתה הגורפת מעידה על אובדן האמון של הורי בגין במנהל חינוך ובמנהל האגף לחינוך יסודי בעירייה".

תגובת העירייה

ראשית נבהיר כי הלימודים הבוקר מתקיימים בבית הספר. העירייה עושה מאמץ כל העת לבחון פתיחתה של כיתה נוספת בבית הספר תוך שהיא לוקחת בחשבון את כל השיקולים המקצועיים ובראשם טובת התלמידים.* כאשר כבר כיום לומדים התלמידים בשלוש קבוצות את מקצועות הליבה.
נדגיש כי חוזר מנכל משרד החינוך קובע כי ועדות ההעברה מתקיימות בשיתוף משרד החינוך והרשות כאשר במקרה הנדון הוחלט עי משרד החינוך והרשות ביחד עם האם שלא נכון להעביר את התלמידה לאחר שנשקלו כל השיקולים המקצועיים לטובת התלמידה וביניהם גם מרחק מקום מגוריה מביהס והשלכות עזיבתה את ביהס בו לומדת.
צר לנו שבכל פעם בוחרים ההורים לנקוט בצעדים מחאתיים באמצעות התלמידים.