משטרת נתניה | תמונה: עיריית נתניה

ביום שישי האחרון התכנס בעירייה פורום בראשות מנכ"ל העירייה ונציגי משטרת ישראל לצורך עיבוי מערך ההגנה והביטחון האישי של תושבי נתניה בדגש על מוסדות החינוך וריכוזי קהל.
תקציב ייעודי אושר עבור הפעולות הנרחבות וכן לצורך מתן הסדרי אבטחה מיוחדים.

במסגרת זו ערכו ראש מנהל אכיפה ופיקוח וצוותו, סיור מקיף ברחבי העיר בדגש על גני ילדים ובתי ספר לטובת ריענון נהלים, תדרוך קב"טים, בהתאם למצב ולהוראות המשטרה.

הרחבת מערך האבטחה בגני ילדים

במטרה להרחיב את מערך אבטחת גני הילדים נויידו פקחים למשימות אבטחת גני הילדים, זאת עד להוספת מאבטחים. כמו כן לצד מאבטחים באשכולות הגנים וניידות שיטור ופיקוח (במשמרות) המסיירות בין מוסדות החינוך ובצהרונים. יצוין כי בכל בית ספר ישנו שומר קבוע. מערך הגננות תודרך ע"י אנשי המקצוע ונבדקו הימצאותם ותקינותם של לחצני המצוקה.

בדיקת קבלני המשנה

כלל קבלני המשנה המבצעים עבודות עבור העירייה נבדקים ע"י קצין הביטחון הראשי של מנהל החינוך.

אבטחה במתחם השוק

מתחם השוק העירוני המרושת במצלמות תוגבר ע"י כוחות נוספות כך גם במוקדים מרכזיים נוספים ברחבי העיר והשכונות.

מוקד עירוני

מסגרות הרווחה העירוניות מצויות בקשר ישיר עם הפיקוח העירוני לכל צורך והמוקד העירוני תוגבר עבורכם התושבים למתן כל מענה.

מהרצל קרן, חבר מועצה ומשנה לראש העירייה נמסר כי "לנוכח הקושי לגייס מאבטחים מחברות האבטחה השונות, פנינו לארגונים ולגופים שונים כולל ארגון "צוות" בבקשה לרתום את אנשיו, יוצאי הצבא, למשימות אבטחה בשכר". עוד הוסיף כי "במהלך היום, נצא בקריאה לתושבים להתנדב ולסייע לנו לתגבר את הביטחון בעיר".