news 480x140

משטרת נתניה | תמונה: עיריית נתניה

לאור המצב הבטחוני, עיריית נתניה מבקשת מתנדבים למגוון משימות: סיורים, שמירה, מוקד ועוד

בהוראת ראש העיר, יצאו עובדי העירייה מהאגפים השונים, לעזור באבטחת מוסדות חינוך וציבור, לרבות סיורים ברחבי העיר במקומות הומי אדם, והכל בשיתוף גורמי הביטחון ובתאום מלא עימם.

עיריית נתניה פועלת לעיבוי מערך האכיפה והביטחון ומתגברת את פעילות מינהל הפיקוח והאכיפה.

הצטרפו גם אתם למאמץ העירוני-  דרושים מתנדבים למגוון משימות (סיורים, שמירה, מוקד ועוד)

לפרטים נוספים בטלפון: 09-8603423