רחוב הרצל, מרכז העיר נתניה

עיריית נתניה תקדם תוכנית מתאר חדשה ללב העיר נתניה, שתתן מענה להיבטים הרחבים והכוללים של מרכז העיר, לרבות הנושא התחבורתי, זכויות הבנייה, שימור הריקמה העירונית ושימור מבנים בריקמה האורבנית 
ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "מדובר במהלך חשוב לעיר ולהתפתחות האורבנית של נתניה שנחשבת כיום לאחת הערים המתפתחות, הבולטות והאטרקטיביות בארץ."

הועדה להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון אישרה בימים אלה תקציב לקידום תוכנית מתאר למתחם לב העיר במרכז הוותיק של העיר.

העירייה נענתה לקול קורא שפורסם בנושא ע"י משרד הבינוי והשיכון. לאחר שהוועדה להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון בחנה את ההצעות שהגישו הרשויות השונות, היא החליטה כי הצעת עיריית נתניה עומדת בתנאים הנדרשים, כך זכתה נתניה להיכלל בין ההצעות שיתוקצבו ע"י הוועדה לצורך מימון תוכניות מתאר להתחדשות עירונית.

תוכנית המתאר תטפל כאמור בהיבטים הרחבים והכוללים של מרכז העיר, לרבות הנושא התחבורתי, זכויות הבנייה, שימור הריקמה העירונית ושימור מבנים בריקמה האורבנית וכן תשלים למעשה את פרוייקטי הדגל שמובילה העירייה במרכז העיר, לרבות הקמת הכיכר האינטראקטיבית של העיר, חידוש והחייאת רחובות הנוטע, קראוזה, תל חי וכן כיכר גורדון וכיכר ציון.

תוכנית המתאר תתייחס לנכסים הפרטיים ולמרחבים הציבוריים וצפוייה להניע וליצור מנופי שינוי, שיקרינו על המתחם כולו ועל העיר כולה ותובא לאישור הועדה המקומית בעוד כשנתיים, עם סיום התכנון. 

כמהלך מקדים להכנת תוכנית המתאר, החלה העירייה באיפיון מרכז העיר ואיפיון המקטעים השונים שלו, בלימוד הצרכים ובחינת החוזקות ונקודות התורפה של כל אחד מן המקטעים.

מאבנר אקרמן, ראש מינהל ההנדסה נמסר: "המהלך התכנוני אמור לתת מקום להיבטים נרחבים הנחוצים להמשך התפתחותו של מרכז העיר, שכבר רשם כמה הישגים בתהליכי ההתחדשות והמיתוג שלו."