boris-zirolnik

נדחתה הצעה לסדר לשיפור סל תרבות לילדים בנתניה

הצעתו לסדר היום של חבר מועצת העיר נתניה בוריס צירולניק, יו"ר סיעת "נתניה ביתנו", לשיפור סל התרבות לילדים, נדחתה בישיבת המועצה אתמול.

בישיבת המועצה שהתקיימה הערב בנתניה, עלתה לסדר היום הצעתו של חבר המועצה בוריס צירולניק, יו"ר סיעת "נתניה ביתנו", שעיקרה שיפור סל התרבות העירונית לילדים בגילאים 4-5.
צירולניק ביקש בין היתר, להביא את ההצגות לגני הילדים, כחלופה למה שקורה בפועל - ילדים בגילאים הרכים שנלקחים להצגות בהיכל התרבות.

הכסאות בהיכל התרבות העירוני, אינם מתואמים לילדים קטנים

עוד צירולניק ביקש להפנות את תשומת לבם של חברי מועצת העיר לכך, שהכסאות בהיכל התרבות העירוני, אינם מתואמים לילדים קטנים, כך שבעת צפייתם של הילדים בהצגה, הם אינם יכולים לראות את מרבית המתרחש, בשל גובהם הנמוך.

צירולניק אמר: "למרות התקנות של פיקוח על החינוך, הקובעות כי לילדים בטווח הגילאים 3-4 יש להביא את ההצגות לגן, במספר מקרים נחשפתי להתעלמות גננות, או נוגעים אחרים לדבר, מתקנה זו."
לדבריו של צירולניק: "ילדים קטנים נלקחים להצגות בהיכל התרבות."

בהצעתו לסדר היום ביקש צירולניק להתייחס לסעיפים הבאים:
- לחדד את ההנחיות לגילאי 3-4 לגננות ולמצוא דרך לאכוף זאת.
- להוסיף טווח הגילאים 4-5 לזכאים להצגות בגן עצמו.
- להוסיף בוסטרים בחלק מהשורות בהיכל התרבות העירוני.
- לבטל הצגות לגילאים אלה בהיכל התרבות או לחילופין להעבירם למבנה בו ילדים יושבים על ריצפה וצופים בהצגה מעל במה גבוהה.

חברת המועצה צ'וצ'י האחראית על תיק התרבות, אמרה בנוגע להצעתו של צירולניק כי: "כיום מועלות הצגות בתוך הגנים רק לילדים בגילאי 3 שנים."
בהתייחסותה להצעתו של צירולניק להצבת בוסטרים בהיכל התרבות, אמרה צ'וצ'י: "מתוך בדיקה עם רכזות חברתיות, גננות, מפקחות וצוות היכל התרבות, אשר צופים צפייה מוקדמת
בתכנים המיועדים לסל תרבות, לא קיים בשום מקום שימוש בבוסטרים/כסאות הגבהה." עוד הוסיפה "לאחר התיעצות עם גורם מוסמך בנושא בטיחות, התקנת בוסטר תמנע אפשרות להימלט מצדדי המושב, כמו כן אף אולם תאטרון בארץ לא משתמש בהגבהות"

מרבית חברי המועצה דחו את ההצעה: 15 התנגדו, 2 היו בעד. חבר מועצה אחד נמנע ו- 1 לא הצביע.