חורשת הסרג'נטים

הועדה העירונית לאיכות הסביבה בראשות חבר המועצה עו"ד אדיר בנימיני, דנה במצבן האקולוגי של חורשת הסרג'נטים וחורשת האירוסים

בישיבה ניתן דיווח על השלמת העבודות לדילול העצים בחורשת הסרג'נטים, מפי האקולוגית העירונית, גב' אביב אבישר.

העבודות, כפי שדיווחנו, החלו בתחילת ספטמבר.
מבנינימי נמסר כי הפרויקט לדילול העצים ב"חורשה" נעשה תוך הידברות עם התושבים המתגוררים בקרבת מקום, שהתקשו תחילה לקבל את הרציונליים מאחוריו. הדילול נעשה לאור סקרי טבע וממצאים בשטח לפיהם המאזן הביולוגי בחורשה נפגע והצטמצם בשל כמות העצים והצפיפות הרבה ביניהם. הדילול נועד להבטיח את הצלת השמורה.

האקולוגית העירונית דיווחה גם על המאבק האין סופי בוונדליזם וכניסת רכבים וג'יפים לשמורת האירוסים.

הוחלט כי הוועדה תעמוד על "מסדרון אקולוגי" שיקשר בין השמורה לשמורת פולג ויקבל ביטוי בתוכנית הבינוי בקרבת מקום, לרבות בתי המלון המתוכננים בעיר ימים.

עו"ד אדיר בנימיני: "הוועדה בראשותי תמשיך לעקוב ולקדם את האג'נדה הירוקה בנתניה. לאגף העירוני יש עמדה כמעט בכל נושא, בוודאי בסוגיות תכנוניות, וברור שצפויים לנו מאבקים רבים בעתיד"