עו"ד אדיר בנימיני

עסק מקומי הפועל בשוק העירוני פנה בבקשה להיתר בנייה, על אף חריגות בנייה. עו"ד אדיר בנימיני, פנה בכתב הממוען לחברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיר, בו הוא קורא להם לחדול מאישור תכניות בניה שיש בהם הכשרה בדיעבד של בניה לא חוקית
במכתב הועברה גם פסיקת בית המשפט העליון כנגד תופעת הבניה הבלתי חוקית וההכשרה בדיעבד של עבירות בניה ע"י מוסדות התכנון המקומיים.

כב' השופט, ד"ר אליקים רובינשטיין כתב במסגרת פסק הדין כי: "המקרים בהם תוכשר בדיעבד בניה שלא כדין צריכים להיות נדירים שבנדירים".

היתר בניה לעסק עם בנייה בלתי חוקית

הוועדה המקומית בנתניה נתנה בישיבתה האחרונה מחודש שעבר היתר בניה בדיעבד במטרה להכשיר עבירות בניה לעסק הממוקם ברחוב ברקת בעיר. שם מדובר היה אף במקרה קיצוני בו בוצעה בניה בלתי חוקית לאחר שהשטח נהרס פעם אחת בעקבות צו הריסה. חברי הוועדה אישרו ברוב דחוק את התוכנית, וזאת למרות הערות הצוות המקצועי בדבר הבעייתיות המשפטית במתן אישור המכשיר עבריינות בניה בדיעבד.
חבר מועצת העיר הממונה על הגנת הסביבה, עו"ד אדיר בנימיני: "מן היום הראשון בו זכיתי לכהן כחבר במוסדות התכנון העירוניים יצאתי חוצץ כנגד תופעת ההכשרה בדיעבד של שרצים תכנוניים, שנועדו לתת גושפנקא לבניה בלתי חוקית. אין להשלים עם המצב בו החוטא יוצא נשכר. טענתי לאורך כל הדרך כי עבריינות הבניה כבר הפכה מזמן להיות נורמה בעלת שורשים עמוקים בזמן. אני סמוך ובטוח ומלא תקווה כי הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון תסייע במאבק לעקירת השורשים הללו ובמיגור התופעה, אבל לשם כך אנו זקוקים לעזרתם של חברי הוועדה המקומית. בתקווה שיחדלו מן המנהג המדאיב והבלתי ראוי ליתן יד להכשרת עבירות בניה בדיעבד, תוך פגיעה בשלטון החוק".

תגובה העירייה

הועדה לתכנון ובנייה מורכבת מחברי מועצה להם מייעצים אנשי מקצוע מטעם העירייה, כאשר אנשי המקצועי מחויבים לתת דעתם המקצועית לכל דבר ועניין ללא כל משוא פנים, בעוד ההחלטה הינו בידי חברי הועדה.
אמירותיו של חבר המועצה בנימיני בעניין בקשות להכשרה בדיעבד של חריגות בניה, הינן בהתאם למדיניות העירונית אך נציין כי ישנם מקרים חריגים הנתונים לשיקול דעת חברי הועדה ואין כל איסור בחוק להימנע מאישור שכזה.
בעניין המסעדה הספציפית- נבהיר כי עמדת הועדה הייתה נוקשית, שכן הועדה דרשה לבצע הריסה של החריגה כתנאי להפקדת התכנית.
במקרה זה הועדה לא הכשירה את החריגה אלא דרשה להרסה.

עוד נקבע כי במקרה והמערער לא יבצע ההריסה עד למועד שנקבע, הוועדה המקומית תהיה רשאית לבצע את ההריסה והוצאות ביצוע הצו יחולו על המבקש.

עוד נציין כי העירייה פועלת להסדרת בנייה לא חוקית לצד חידוש מתחם השוק העירוני, באמצעות פעולות להתחדשות עירונית, לרבות מיזמי תוכן, "שוק לילה" ועוד