חבר מועצת נתניה, ד"ר ישראל שיטבון, בישיבת המועצה האחרונה "מציע שנדון בוועדת התקציב הבאה שנקצה חלק מתקציב עיריית נתניה לטובת בני עקיבא"

בישיבת המועצה האחרונה של עיריית נתניה עלתה לדיון סוגיית תקציב מבני תנועות הנוער בני עקיבא. חבר המועצה, ד"ר ישראל שיטבון, הציע כי להקצות תקציב לשיפוץ והרחבת המבנים.

akiva

תלמידי ישיבת בני עקיבא | צילום: איציק בן שושן

"מצבם העלוב של סניפי בני עקיבא בעיר נתניה ידוע לכולם" לדבריו של ד"ר שיטבון. "ביקור קצר בסניף מרכז המייצג עדיין את תנועת בני עקיבא בעיר, ייתן תמונה באשר לרמת תחזוקת הסניף וסיבוב ביתר הסניפים יצביע על כך שפעילות רוב צעירי התנועה מתבצעת בתת תנאים".

עוד מוסיף ד"ר שיטבון כי ערב הבחירות המוניציפליות האחרונות התחייבו ראש העירייה וסגניתה בפני תושבי קריית השרון ומשהב על הרחבת סניף בני עקיבא המקומי, אשר אינו מסוגל להכיל את כמות החניכים ההולכת וגדלה ובהמשך אף הוצב שלט גדול מטעם עיריית נתניה בחזית הסניף המלמד על שיפוצים בקרוב. מאז הבחירות המוניציפליות חלפו כשלוש שנים אולם נראה כי דבר לא נעשה.

בהצעתו לסדר היום שואל ד"ר שיטבון מדוע עיריית נתניה לא עומדת בהבטחה לשפץ או להרחיב את סניף בני עקיבא המקומי? "הנני מבקש לדון על התחלת ביצוע תכנית העבודות בסניף זה והפניית תקציב לשיפור יתר הסניפים ושהדבר יובא לדיון במסגרת עדכון התקציב הקרוב".

בן חמו: "יש 7 תנועות נוער ולא רק בני עקיבא"

בתשובה לשאילתא של חבר המועצה ד"ר ישראל שטבון, ענה מנכ"ל העירייה אבי בן חמו כיאחזקת הסניפים הינה באחריות תנועות הנוער עצמן. לגבי הסניף בותיקים, אישר בן חמו שהתקציב אושר, אולם ציין כי התקציב שאושר הוא מיליון שבע מאות ולא שלוש מיליון כפי שהוצג. עוד הוסיף בן חמו כי הסניף נמצא כרגע בשלבי תכנון וברגע שיסתיים תהליך התכנון, תוך מספר חודשים, אפשר יהיה לקבל לוח זמנים לגבי צפי סיום העבודות שם. עוד ציין בן חמו"יש 7 תנועות נוער ולא רק בני עקיבא".