בהמשך לתלונות התושבים בקריית-השרון בכל הנוגע לצורך בטיפול בציפור המיינה, הודיע חבר מועצת העיר, עו"ד אדיר בנימיני, הממונה על הגנת הסביבה, כי הוא תומך בלכידה והמתה הומניטרית של הציפור המדוברת. עיריית נתניה "העירייה תפעל רק על פי הנחיות הגורמים המוסמכים לכך"

לאחרונה תקפו ציפור המיינה עוברי אורח בקרית השרון, תוך שהן מנקרת בראשם.

ציפורי המיינה

ציפור המיינה | תמונה: אתר "קרית השרון שלי"

ציפור המיינה היא "ציפור פולשנית אגרסיבית, בעלת ציוץ ושירה מיוחדת רק לה, אשר מאיימת על שלוות החיים במזרח נתניה עד כדי פגיעה בבריאות התושבים" נכתב באתר "קרית השרון שלי". 

חבר המועצה, עו"ד אדיר בנימיני, העלה והביע את דעתו בנושא בפני גורמים בעירייה, שדוגלים בגישה לפיה הנושא צריך להיות מטופל בדרג הארצי, באמצעות משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים. 
עו"ד אדיר בנימיני: "המצב שנוצר הוא בלתי נסבל, ואנו כרשות מקומי חייבים לתת את הדעת על כך". הגם שמדובר במהלך שעלול אולי, להביא לביקורת ולמחאות מצד שוחרי בעלי חיים, מדובר לטעמו של עו"ד בנימיני במהלך מוצדק ומתחייב. "לדאבוני, הניסיון מלמד כי הרשויות בדרג הארצי מאחרות לפעול, ועל כן אנו צריכים לנקוט בפעולות עכשיו. ברור לי שעלולים לקום מחאות מצד גורמים כאלה ואחרים, אבל אי אפשר להתעלם מכך שכאן קיימת הצדקה ברורה למהלך מחינה אקולוגית. כמעט כל אדם הורג במהלך חייו בעלי חיים שפולשים לתוך הטריטוריה שלו, ואין בכך כל חדש, בטח לא במקרה הזה כאשר הציפורים תוקפות בני אדם ומסלקות זנים מקומיים של בעלי חיים לצורך הרחבת שטח המחיה שלו". 

תגובת העירייה

נציין כי העירייה פעלה במספר מישורים לטובת מיגור התופעה ומצורף בזאת מכתבה של ראש מינהל התפעול המפרט את הצעדים שננקטו.
נדגיש כי המכתב פונה לכל הגורמים הרלוונטיים לנושא- לצורך קבלת הנחיות להמשך טיפול מעמיק בהתאם לחוק, אולם טרם התקבל מענה מגורמים אלו (פרט לתשובתו של מדען רשות הטבע והגנים, שהבהיר כי נעשית בדיקה עם גורמי המקצוע ברשות הטבע והגנים והם יעדכנו אותנו באשר להנחיות שיגבשו.

במקביל בוחנת העירייה הפעלת קבלן המאושר על ידי רשות הטבע והגנים לטיפול נקודתי בקיני הציפורים.
לטובת טיפול ראוי תנקוט העירייה בכל פעולה שתקל על התופעה, תוך שהיא עומדת בהוראות החוק, אך זהו המקום להדגיש כי הסמכות לטיפול במגוון המינים הינה של המדינה ולא בידי העירייה או האקולוגית העירונית.
ציפור המיינה קיימת בכל הארץ, בהיקפים גדולים, ולכן הטיפול המקיף אמור להיעשות ברמה הארצית. עד כה העירייה התקינה תאורה על עצים, לצד גיזום מסיבי וניסיון לאתר קינים לטיפול- אולם ההשפעה הייתה מזערית. נבהיר כי העירייה תפעל רק על פי הנחיות הגורמים המוסמכים לכך.