סקר של הלמ"ס בדק מהי תחושת הביטחון האישי של התושבים. נמצא כי תושבי נתניה הראשונים להרגיש שאינם בטוחים באזור מגוריהם ביחס לשאר הערים בארץ 

בסקר נשאלו הנדגמים על מידת החשש שלהם להיפגע מאלימות באזור מגוריהם.

נתניה

הנתנייתים: חוששים מאלימות באזור מגוריהם | אילוסטרציה: fotolia

מהממצאים שהתקבלו בקרב תושבי הערים המונות יותר מ-200 אלף תושבים בישראל, ניתן לראות שבנתניה נמצא השיעור הנמוך ביותר של בני 20 ומעלה שכלל לא חוששים או שחוששים במידה מועטה להיפגע מאלימות באזור מגוריהם (75%). בירושלים נמצא גם נתון נמוך יחסית לערים האחרות (80%). בפתח תקווה נמצא השיעור הגבוה ביותר של בני 20 ומעלה שאינם חוששים או שחוששים במידה מועטה להיפגע מאלימות באזור מגוריהם (87%).
הלמ"ס

תרשים: סקר הלמ"ס לבטחון אישי 2015

לגבי השאלה האם התושבים מרגישים בטוחים בשעות החשכה באזור מגוריהם, מהממצאים שהתקבלו בקרב תושבי הערים הגדולות המונות יותר מ-200 אלף תושבים, נמצא ששיעור בני 20 ומעלה המרגישים בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה בנתניה הוא 78.8%. בירושלים נמצא השעור הנמוך ביותר (71% חשים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד). בשאר הערים המונות יותר מ-200 אלף תושבים נרשם שיעור דומה וגבוה יותר (נע בין 78% לבין 80%).