נדחה ערעורו של צפריר פיירברג, בנה של ראשת העיר לקיצור מעצרו, בית המשפט דחה גם את ערועורו של עו"ד אברהם גוגיג, אולם קיצר את מעצרו של האדריכל גבי טטרו

העררים של צפריר פיירברג ושל עו"ד אברהם גוגיג נדחו. הערר של גבי טטרו התקבל חלקית כך שהושווה לחשודים האחרים, קרי, עד יום ראשון.

צפריר פיירברג

צפריר פיירברג | תמונה: פייסבוק

עו"ד בועז בן צור, בא כוחו של צפריר פיירברג טען בדיון כי לא הוטחה בעורר כל ראיה קונקרטית לביצוע העבירות המיוחסות לו וככל שהתמונה מתבהרת, לא עולה על הפרק חשש לשיבוש מהלכי החקירה.

עו"ד רונן רוזנבלום ועו"ד דניאל קליין באי כוחו של עו"ד גוגיג טענו בחקירה כי גוגיג נחקר ביחס לפרויקט ספציפי וכי כל הדיווחים בנושא הועברו לרשויות המס. עוד נטען כי אין להמתין עד שכל המעורבים בפרשה ייחקרו, כמבוקשה של המשיבה.

עו"ד יוסף לין ועו"ד מיכה פטמן באי כוחו גל האדריכל טטרו טענו כי עדיין לא צלח בהבנה מטיעוני המשיבה כיצד עניינו של העורר שונה מעניינם של אחרים וביקש לגזור מכך טעות שנפלה בהחלטת בית המשפט בהחלטתו להורות על מעצרו של העורר לפרק זמן ארוך בהשוואה למעורבים האחרים. הסנגור סיכם כי מעצר מרשו אינו נחוץ, וכי ניתן כבר כעת לבחון את כל הנדרש לשם שחרורו ממעצר.

השופט ארז יקואל טען בהחלטתו "שוכנעתי כי בדין קבע בית המשפט קמא עילת מעצר בעניינם של העוררים בדמות היסוד הסביר לחשש כי ישבשו את פעולות החקירה הנדרשות, ככל שישוחררו ממעצרם. המדובר בחקירה מורכבת ומסועפת, בדו"ח הסודי, כפי שהוצג, מצוינות עשרות פעולות חקירה אותן מבקשת היחידה החוקרת לבצע בעת העוררים שוהים במעצר ורוב רובן של פעולות אלו נתונות לשיבוש ישיר על ידי החשודים" והחליט כאמור לדחות את בקשתם של צפריר פיירברג ושל עו"ד אברהם גוגיג ולקבל חלקית את ערעורו של טטרו, כך שמעצרו הוארך עד יום ראשון.