תכנית תת"ל 43
מעבר תת קרקעי לשביל אופניים, הרחבת צמת דגניה ואפשרות גישה למתחמים של חברת קדישא. התייחסות חיובית לדרישות של נתניה בתכנית תת"ל 43
ביום חמישי האחרון נערך דיון נוסף בירושלים של הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) בה התייחסו לתכנית תת"ל 43 בהשתתפות נציגי הערים והרשויות המקומיות הרלוונטיות.
את נתניה ייצג בדיון סגן ומ"מ ראש העיר, אלי דלל, ועל פי דבריו בהחלט יש שינוי חיובי בגישה לדרישות שהעלתה עיריית נתניה. 

הרחבות וניקוזים

כאמור, בעקבות ההערות שהעלתה עיריית נתניה, ישנן כמה נקודות בהן בוצעו שינויים בתכנית המקורית. בין השאר צפוי חיבור וגישה ממזרח למחלפון בית יצחק במה שצפוי להפוך לכביש עוקף מזרח נתניה. כמו כן, צפויים לבחון בצורה מעמיקה יותר את נושא העמוס התנועתי בצומת דגניה, שככל הנראה תורחב לשני נתיבי עבור הבאים ממזרח לשכונת קריית השרון. 
נקודה נוספת שתילקח בחשבון היא הניקוזים התת קרקעיים, בהם החלו בקטע שבין מחלף נתניה לרחוב פנקס בעיר, ובנוסף ביקשו בעירייה לאפשר אופציה לכניסה בעתיד דרך כביש 57 החדש למתחמים של חברת קדישא הממוקמים דרומית למדרשת רופין. 

"לא נוותר"

סגן ומ"מ ראש העיר אלי דלל: "גם בדיון הנוכחי פתחתי במילים 'שכחו אותנו בבית' והזכרתי כי היה ניסיון לטאטא את הבעיות. לאחר שתי ישיבות קשות אני שמח שהגורמים המוסמכים הבינו שלא נוותר עד שייענו הדרישות שלנו לשפור הכניסות והיציאות לנתניה וממנה במסגרת תת"ל 43".