חוזה הליסינג לא חודש: ניידת "מתנדבים בתנועה" בנתניה צפויה להתבטל. עמותת אור ירוק: "המדינה חייבת לדאוג לכך שיועברו התקציבים הנדרשים בכדי להפסיק לחשוף את אזרחי המדינה לסכנות בכבישים ולאפשר לאגף התנועה של משטרת ישראל להגביר את האכיפה"

בשנים האחרונות מפעילים אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים את פרויקט "מתנדבים בתנועה", במסגרתו מוזמנים אזרחים להצטרף לשורות מתנדבי המשטרה ולשמש כשוטרים לכל דבר.

ניידות מתנדבים

פרויקט "מתנדבים בתנועה" בעיר נתניה צפוי להתבטל

בין יזמי הפרויקט גם עמותת "אור ירוק". בשנים האחרונות, ספג הפרויקט מכה קשה כשאיבד ניידות רבות כתוצאה מבלאי הרכב.

בסוף שנת 2013, יצאה תכנית לחידוש מלאי הניידות והשבת המתנדבים לפעילות בצורת "מנות", כאשר מדי שלושה חודשים 25 ניידות חדשות ייכנסו לפעילות. כעת, שלוש שנים לאחר "מנת הניידות הראשונה", עומד להסתיים חוזה הליסינג של הניידות. למרות חשיבות הפרויקט לבטיחות בדרכים, טרם חודש החוזה: 25 ניידות עומדות לצאת משימוש ללא ניידות שצפויות להחליפן. המשמעות היא, כי בערים רבות מתנדבים שתפקידם הוא לתפוס עבריינים בכבישים ולמנוע את תאונות הדרכים – לא יוכלו להמשיך ולעשות זאת כיוון שאין להם ניידת לפעול בה.

בין תחנות המשטרה בהן צפויה להתבטל ניידת נמצאת גם העיר נתניה.

מתנדבי התנועה פועלים בשיתוף שוטרים מקומיים, פועלים בצוותים של שניים במשמרת ומבצעים פעילות אכיפה, ביום ובלילה. פעילות המתנדבים מכוונת לאכיפת משטרה, ע"פ הדרישות והיעדים של אגף התנועה. הדגש הוא על עבירות המגודרות כעבירות איכות, הכוללות עקיפה על קו לבן, חציית צומת במופע אור אדום, אי מתן זכות קדימה, אי ציות לתמרור עצור ובדיקות אלכוהול.

עמותת אור ירוק: "פרויקט 'מתנדבים בתנועה', הוא פרויקט בעל חשיבות עליונה. התוצאות המרשימות מלמדות על חשיבות מערך המתנדבים במסגרת האכיפה המשטרתית. הקיצוץ בתקציב הבטיחות בדרכים, שמביא גם לקיצוץ בפרויקט מתנדבים בתנועה, מהווה מכה אנושה למאבק בכבישים להצלת חיי אדם. המדינה חייבת לדאוג לכך שיועברו התקציבים הנדרשים בכדי להפסיק לחשוף את אזרחי המדינה לסכנות בכבישים ולאפשר לאגף התנועה של משטרת ישראל להגביר את האכיפה".