הסכם קיבוצי שנחתם בחודש יולי אינו מכובד ומערער את ביטחונם התעסוקתי של העובדים, שהחליטו לא לשתוק עוד ומתכוונים לנקוט צעדי ארגוניים. עיריית נתניה: "אנו עושים מאמצים כבירים לקידום אישור ההסכם מול משרד הפנים"
"ההסכם נחתם!!! מי לוקח אחריות???", "מפסיקים לספוג, דורשים להתפרנס בכבוד" ו"שקופים מאוגדים" הם חלק מהשלטים שהניפו לאחרונה עובדי עמותת היכל התרבות בנתניה.
עובדי היכל התרבות בנתניה הכריזו על סכסוך עבודה
העובדים מוחים על כך שהסכם קיבוצי שנחתם עמם להסדרת זכויותיהם לא מכובד על ידי המעסיק. 

שלוש וחצי שנים של מו"מ

ב-13 ביולי 2016 חתמו ההסתדרות, הנהלת העמותה ועיריית נתניה על הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם ותנאי עבודתם של עובדי עמותת היכל התרבות העירוני בנתניה, זאת לאחר כשלוש שנים של משא ומתן. כמו כן, בסמוך למועד החתימה הועבר ההסכם לאגף הרשויות המקומיות (משרד הפנים) לקבלת אישור. 
לטענת העובדים, עד היום, למעלה מחמישה חודשים מיום חתימת ההסכם ולמרות פניות חוזרות ונשנות, המעסיק אינו מכבד את ההסכם עליו הוא חתום ובפועל פוגע בזכויותיהם של העובדים ומערער את ביטחונם התעסוקתי. 
עוד גורסים העובדים, כי התנהלות זו אינה מקובל ואף ניתן להגדירה כהתנהלות חסרת תום לב. במצב העניינים הנוכחי ועל רקע המבוי הסתום, הוכרז סכסוך עבודה והעובדים מתכוונים לנקוט צעדים ארגוניים. בנוסף, הם קוראים רשמית להנהלת היכל התרבות ועיריית נתניה לכבד את ההסכם עליו הם חתומים.
עובדי היכל התרבות בנתניה הכריזו על סכסוך עבודה

צער וכאב

ועד הפעולה של עובדי עמותת היכל התרבות העירוני כולל את חדוה כהן, ציפי ליפשיץ ואירה אוסטרובסקי. "עד עתה העובדים גילו סבלנות", מספרת חדוה כהן. "במשך שלוש וחצי השנים בהן התנהל המו"מ עד לחתימת החוזה, לא נקטנו בשום צעד ארגוני שעשוי היה לחבל במערכת מתוך התחשבות רבה: בחירות, מלחמת צוק איתן ועוד, אך מאחר ואיננו רואים פתרון קרוב החלטנו לנקוט צעדים. לא נותרה בידינו ברירה והליך זה כרוך בהרבה צער וכאב מצדנו, מאחר וכל אחד ואחת מאיתנו חש אחריות לתפקידו ועושה אותו באהבה רבה ובתחושת שליחות אמיתית. אני מקווה שהנהלת העירייה אשר חתמה על ההסכם, תמצא את הדרך לכבד אותו ולעמוד מול משרד הפנים בדרישה לאשר את המתבקש עבורנו". 
מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "העובדים מוחים על כך שההסכם הקיבוצי שנחתם בין הנהלת היכל התרבות לבינם ולבין ההסתדרות לא אושר עד כה ע"י הממונה על התאגידים במשרד הפנים. על אף שהממונה על התאגידים, שהינו הגוף המוסמך לטפל בהסכמים, הציע את מתווה "ראשון לציון" שכבר קיבל בעבר תוקף מטעמם ועל פיו יש לפעול – ההסתדרות והעובדים מתנגדים למתווה זה. נזכיר כי בטרם נחתם ההסכם הכפוף לאישור משרד הפנים, התקיימו פגישות אצל הממונה על התאגידים במשרד הפנים והתקבל אישורו העקרוני למשא ומתן על בסיס חוקת העבודה. בנוסף, הייתה הידברות בין העירייה לבין עובדי ההיכל וכאמור, העירייה והנהלת עמותת היכל התרבות עושים מאמצים כבירים לקידום אישור ההסכם מול משרד הפנים".