סיעת "נתניה אחת" בראשות ראש העיר מרים פיירברג איכר וסיעת "למען נתניה" בראשות המשנה לראש העיר הרצל קרן, הגיעו להסכמות הנוגעות לנושאים מרכזיים בתקציב העירייה לשנת 2017

תקציב העירייה לשנת 2017 יובא לאישור בישיבת מועצת העיר הקרובה.

 הרצל קרן ומרים פיירברג איכר

התקציב מבטא שינוי בסדר העדיפות העירוני ושם דגש על פעילות קהילתית ופעילות בני הנוער בעיר, הקמת מבני ציבור חדשים ושדרוג מוסדות חינוך וותיקים.

הגדלת תקציב מרכזים קהילתיים ב- 1.5 מיליון ש"ח 

התקציב יינתן לכל המתנ"סים בעיר, תוך התמקדות בשכונות המוחלשות במטרה לתגבר את הפעילות בקהילה. במקביל, תוקם ועדה בראשות הממונה על המתנ"סים, חבר המועצה עופר אורנשטיין, לבחינת המבנה הארגוני של כל המרכזים הקהילתיים בעיר, מדובר בגידול של 23% ביחס לתקציב 2016.

600 אלף ש"ח לסבסוד הקייטנות העירוניות

הסבסוד יינתן באופן פרוגרסיבי, על פי קריטריונים של הכנסה לנפש, כך שמשפחות בהן ההכנסה לנפש קטנה יותר, יזכו להנחה גדולה יותר.

הסיעות בירכו על החלטתה של ראש העיר להקים מרכז קהילתי לצפון העיר שבנייתו תחל בזמן הקרוב. הוחלט על בניית מרכז קהילתי נוסף במרכז העיר - כל אחד מהם בעלות של כ– 7 מיליון ש"ח. בנוסף, ישודרגו המרכז הקהילתי בנאות שקד/אזורים בעלות של כ- 2 מיליון ש"ח והמרכז הקהילתי נורדאו, בעלות של כמיליון ש"ח.
כמו כן יבוצעו עבודות שדרוג במתנ"סים בשכונת נאות גנים, חפציבה וקרית רבין בהשקעה של כחצי מיליון שקל, יוקם מבנה נוער חדש במתחם ספורטק יהלום שבקריית השרון ואילו תקציב לפעילות תנועות הנוער יגדל ב- 310 אלף ש"ח ויופעל דרך אגף הנוער והצעירים.

בנוסף ישודרגו 28 גנים ציבוריים, שטחי גינון ואיי תנועה ברחובות בדגש על השכונות במרכז ובצפון העיר וכן יוחלף החול בדשא סינטטי בכל גני הילדים העירוניים.

במסגרת ההבנות, סוכם גם נושא הסייעת השנייה בגני הילדים: ע"פ המתווה, בכל אחד מגני הילדים העירוניים לגילאי 3, שבהם 30 ילדים ויותר, תועסק סייעת שנייה עד סוף דצמבר, במימון משרד החינוך או במימון עירוני, במטרה לאפשר קליטה מיטבית של הילדים הלא גמולים בגן. כמו כן יוקמו לאלתר עמדות מחסה לשומרים בגני הילדים ויתוגבר ב– 200 אלף ש"ח פרויקט "סטודנטים בונים קהילה", גידול של כ - 25% במספר הסטודנטים והילדים הנהנים מן הפרוייקט.

שיפוץ בתי ספר

בתחום תשתיות החינוך ישופצו שלושה בתי ספר וותיקים ובהם: ישורון, אלדד ואמי"ת עמיטל (רמב"ם) כאשר בכל אחד מהם יושקע במהלך הקיץ הקרוב כ- 3 מיליון ש"ל.
מדובר בהמשך המהלך עליו הכריזה בעבר העירייה, במסגרתו עברו בתי הספר שז"ר וריגלר, שיפוץ נרחב.

יש לציין כי כל התוכניות, כמו גם תקציב העירייה בכללותו יהיה מותנה בהכנסות העירייה בפועל.