news 480x140

אושרה הקמת רמפה מערבית לגשר האחדות שתצא מרחוב האר"י ותשמש כניסה נוספת לעיר לנוסעים מדרום לצפון בכביש החוף. עלות הפרויקט כ-37 מיליון שקלים. בנוסף יוקם מסוף לתחבורה ציבורית בתחנת הרכבת ומתוכננים שלושה מסופים נוספים

משרד התחבורה אישר לעירייה הקמת רמפה מערבית לגשר האחדות, הקמת מסוף תחבורה ציבורית בתחנת הרכבת ספיר ותכנונם של שלושה נוספים.

רמפה נוספת בנתניה

רמפה נוספת בנתניה | תמונה: עיריית נתניה

מדובר באישור הקמת הרמפה המערבית בגשר האחדות שתחבר את הגשר לכביש 2 ותאפשר ירידה מגשר האחדות לכביש החוף. עלותו הפרוייקט נאמדת בלמעלה מ– 37 מיליון שקל, כאשר משרד התחבורה יממן כ– 26 מיליון שקל, 70% מסך הפרוייקט.
העלייה לרמפה המזרחית תתבצע מקצה רחוב האר"י ותשמש כניסה נוספת לעיר, לנוסעים מדרום לצפון בכביש החוף וכך תקל משמעותית על עומסי התנועה הנוצרים ביתר הכניסות לעיר.
הרמפה, מצטרפת לרמפה המזרחית, שנמצאת בשלבי ביצוע, בהשקעה של כ– 40 מיליון שקל, אף היא במימון משרד התחבורה ובהשתתפות עיריית נתניה.

מסוף תחבורה

עוד אושר הקמת מסוף תחבורה ציבורית ליד תחנת הרכבת החדשה ספיר, שעלותו כ-3 מיליון שקל, מתוכו כ-2.6 מיליון שקל ימומנו על ידי משרד התחבורה (85% מסך הפרוייקט), כן אושר מימון תכנונם של שלושה מסופים נוספים, שניים בצפון העיר ואחד בדרומה, בעלות של למעלה ממיליון שקל.
המסוף ישתרע על פני כ– 4 דונם וישמש מוקד ליציאה וכניסה של אוטובוסים מהעיר, ויצטרף למהלך שדרוג והרחבת קווי התחבורה הציבורית בעיר ובשכונות. את המהלך מוביל מ"מ ראש העיר, אינג.' אלי דלל, הממונה על התחבורה.
על פי התכנון יוכפל היקף הקילומטראג' הכולל של קווי האוטובוס ויעמוד על 19,000 ק"מ, בהשוואה ל– 9,000 ק"מ היום, וזאת במטרה לתת מענה לצרכים ולבקשות של תושבי העיר, בעיקר בשכונות הוותיקות של נתניה ולהתאים את מערך התחבורה לתנופת הפיתוח בעיר.
התוכנית כוללת הוספת 10 קווים עירונים חדשים, בתדירויות מתאימות וביטול 13 קווים קיימים, חסרי ביקוש ו/או לא יעילים. זאת בעקבות סקר שנעשה בנושא, בנוגע לתחנות ולקווי התחבורה הציבורית בעיר.