בעקבות פנייה של ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, הקפיאה עיריית נתניה בקשה לספח אליה חלקים מהמועצה וסוכם כי הרשויות יגיעו להבנות ביניהן. אלא שבניגוד להבנות עם העירייה, התמונה שונה

בקשה שהגישה עיריית נתניה למשרד הפנים בתחילת השנה שעברה, לפיה ברצונה לספח לשטחה את רוב השטחים החקלאיים בחבצלת השרון וכן את היישוב שושנת העמקים, התגלתה כמעט במקרה וגרמה לאי נוחות בקרב תושבי היישובים, השייכים למועצה האזורית עמק חפר

חוף בלוביי

 

חשוב לציין כי הבקשה העירונית הוגשה ללא ידיעתם של ועדי יישובים האמורים. 

העילה לבקשה היא קידומן של שתי תכניות בנייה גדולות בשטחים הפתוחים שבין נתניה לחבצלת השרון- עין תכלת צפון, המשתרעת על פני 93 דונם ומתוכננת לקום מזרחית למלון בלו ביי, ותכנית חבצלת – המתוכננת להיבנות על שטחים חקלאיים של חבצלת השרון, כאשר תושבי היישובים הסמוכים - חבצלת השרון, אביחיל, צוקי ים ושושנת העמקים מתנגדים לה נחרצות מחשש שתהווה פגיעה אנושה בחקלאות.

תחום שיפוט

בעקבות הגילוי, נועדו לאחרונה ועדי היישובים ואנשי המועצה כדי לפעול בנדון. ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, פנה בכתב לראשי הוועדות המקומיות של ארבעת היישובים, וציין כי "עיריית נתניה הגישה בקשה לשינוי תחום השיפוט בין שתי הרשויות ללא ידיעת המועצה".
בהמשך, פנה אידן בנושא ישירות לעיריית נתניה, ובתגובה הקפיאה העירייה את בקשתה לסיפוח השטחים. כמו כן, סוכם כי ועדת הגבולות תיעשה בהסכמה והרשויות יידונו ביניהן במטרה להגיע להבנות ללא התערבות של משרד הפנים.

לשבור את הכלים

לפני כשבועיים שיגר אידן מכתב רשמי למהנדס העיר וראש מנהל ההנדסה בנתניה, אדריכל אבנר אקרמן, תחת הכותרת: 'תחום שיפוט נתניה-עמק חפר'. "אני שמח שמוסכם בינינו שוועדת הגבולות תיעשה בעתיד בהסכמה", כתב אידן. "אני משוכנע שברוח הזאת נצליח לייצר תהליך שהוא נכון וטוב לכל הצדדים, יותר מהיר עם תוצאה יותר טובה". בהמשך מציין אידן כי הורה לצוות ההנדסה במועצה להכין מפה של תחום השיפוט, כדי שהצדדים יוכלו לדון ביניהם ולהגיע להבנות". יצוין כי העתק של המכתב הועבר בין היתר לסגן ומ"מ ראש העירייה, אלי דלל, וכן למנכ"ל העירייה, אבי בן חמו.
אלא שמאז לא מעט השתנה ובניגוד למכתב ההבנות מול העירייה, אידן לא נשמע כעת אופטימי: "כרגע אנחנו במעמד של לשבור את הכלים", אמר בשיחה עם 'נתניה נט'. "עיריית נתניה היא לא היחידה במסיבה ויש גם את מנהל מקרקעי ישראל ומנהל התכנון. איתם אין לנו הסכמות והם מתנהלים מולנו בצורה לא שקופה. אנחנו מתנגדים כעת לכל פן של התכנית ונערכים למאבק".

העירייה: התכנון יושלם בהסכמה

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "עיריית נתניה חתמה על הסכם גג במאי 2016. במסגרת ההסכם הצהירה רש"י כי השטחים המכונים אדמות חבצלת, יעברו לנתניה בכפוף להחלטה של וועדה לחקירת גבולות. החומר הועבר לשר הפנים לצורך הקמת הוועדה, כמתווה ראשוני . במחצית 2016 החלה רמ"י לתכנן את המתחם כשכונה עירונית בבנייה שעיקרה רוויה . התכנון נעשה כבר מתחילתו בשיתוף פעולה מלא עם ראש המועצה האזורית עמק חפר וצוותו. בשלב זה סוכם כי התכנון יושלם בהסכמה ולאחריו יועבר מיפוי מעודכן, לרבות שינויים נדרשים בשטחים שיועברו לעיריית נתניה וכל זאת, כאמור, בהסכמה. אין עדיין סיכום לגבי היקף הבנייה בשטח ועל כן הטענה לשינוי מספר יח"ד איננה מבוססת. על רקע זה, הצהיר לא פעם ראש מועצת עמק חפר, כי ברור לו שעיקר השטח צריך לעבור לנתניה. עיריית נתניה מתנהלת מול ראש המועצה וצוותו אשר אמורים לייצג את היישובים שבתחום שיפוטם. כאמור, נדגיש כי עדיין לא הוגשו מסמכים מוסכמים לצורך הקמת הוועדה".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "תכנית חבצלת מקודמת על ידינו בשקיפות עם עיריית נתניה ומו"אז עמק חפר. ואף קיים צוות של המוא"ז שעובד מולנו.(נערכו ישיבות גם עם ראש המועצה ומהנדס המועצה). חילוקי הדעות שנותרו ניתנים לגישור".