ד"ר ניסן שריפי תוקף בחריפות את עיריית נתניה במכתבו לראש העיר בנוגע לעיכוב בניית בית הספר המלכתי דתי קרליבך ותיכון שש שנתי בעיר ימים

"בניגוד למצגים שהוצגו בפני נציגות ההורים על ידי פקידי מינהל החינוך בעירית נתניה, כאילו עוכבו תקציבי בינוי לבניית מוסדות חינוך, הרי שקיבלתי, את תשובת משרד החינוך, לא לפני שלשכת שר החינוך ננזפה על ידי מבקר המדינה בשל העיכוב במענה" מציין במכתבו 

חטיבה בעיר ימים

עוד במכתב "מינהל החינוך מציין כי מינהל הפיתוח אינו מעכב תקציבי בינוי לבניית מוסדות חינוך. עוד יצויין כי גם בירור שערך מינהל הפיתוח עם עירית נתניה זכה למענה כי אין הקפאת בניה של מוסדות חינוך ברשות".

ד"ר שריפי ציין במכתבו, כי תגובה זו של משרד החינוך סותרת, את עמדת עיריית נתניה, המעכבת בניית מוסדות חינוך (בעיקר ביה"ס קרליבך וחטיבת הביניים בשכונת "עיר ימים"), בטענה כי לא הועברו תקציבי פיתוח: "גם בבית המשפט המחוזי הצהירו כי ביה"ס קרליבך יבנה בתוך שנה'.

"ניתן לבצע שלב א' של תוך ארבעה עד חמישה חודשים"

בהמשך פנייתו תוקף ד"ר שריפי קשות את התנהלות העיריה בעניין זה בציינו "או העיריה או משרד החינוך מוסרים נתונים שקריים וכוזבים. מכיוון שקשה להאמין, כי משרד החינוך ימסור נתונים שאינם נכונים הן למבקר המדינה והן ליועצת המשפטית למשרד החינוך, הרי שנמצא כי עירית נתניה היא זו אשר כלל איננה עושה את מלאכתה. העיריה איננה מבצעת תוכניות בינוי לבתי – ספר חדשים. העיריה איננה מתפקדת בתחום פיתוח מוסדות חינוך. העיריה מפרה ביודעין את הבטחותיה הרבות בענין זה. לעיריה מגיע ציון נכשל בהתנהלותה, המנוגדת לכל דין, לצרכים ולהגיון הצרוף.

בסיום מכתבו ביקש ד"ר שריפי את התערבותה המיידית של פיירברג תוך קביעה כי: "ניתן בהחלט לבצע את שלב א' של בנייתו בתוך ארבעה עד חמישה חודשים. כך גם לגבי חטיבת הביניים בשכונת עיר ימים, ביה"ס הלל צור וביה"ס לאומנויות, כולם מבני חינוך שהיו אמורים להיות כבר בנויים (או מורחבים ומפותחים – לפי הענין)".

ממשרד ד"ר שריפי נמסר כי אין בדעתו לוותר לעיריית נתניה, וכי ככל שתשובתה של זו תהא שוב מתחמקת ומעורפלת, לא יהסס לפנות אל בית המשפט כמו גם למוסדות הביקורת והחקירה.

מעיריית נתניה נמסר בתגובה

צר לנו על הדברים, שאינם משקפים את ההשקעה העירונית העצומה בחינוך, הן בהקמת עשרות מבני חינוך חדשים ומתקדמים, הן בשדרוג מוסדות חינוך וותיקים והן בתוכניות לימוד ובתהליכים פדגוגיים, שפתחו בפני תלמידי העיר מגוון של תוכניות העשרה, מגמות מתמחות, ייחודיות בית ספרית ועוד ועוד.

נדגיש כי לכלל ילדי נתניה – יש מענה חינוכי הולם. תלמידי קרליבך לומדים במבנה חיים חפר, לו צפויות להתווסף בשנת הלימודים הקרובה עוד 8 כיתות חדשות, כאשר בשלבי תכנון, הקמתו של קמפוס חינוכי ייעודי לטובת תלמידי קרליבך.
כמו כן לרשות תלמידי חטיבת הביניים בעיר ימים – עומד בית הספר אלדד, במסגרתו אף תפתח בשנת הלימודים הקרובה כיתת מחוננים על אזורית. יצויין כי כיתה זו נפתחת לאחר שמשרד החינוך בחר בבית הספר אלדד, כמי שראוי לפתוח בתחומו כיתת מצויינות.

יתירה מכך – ביוזמת ראש העיר, מרים פיירברג-איכר הוחלט על הקמתו של מבנה חדש לבית הספר הלל צור. כמו כן גייסה ראש העיר כ – 6 מיליון שקל לטובת הקמתו של בית הספר למצויינות שיקום בנורדאו.
בנוסף, אנו שמחים לבשר כי בשנת הלימודים הקרובה – יפתח מבנה חדש לקמפוס דורה לאמנויות וכן יפתחו עשרות גני ילדים חדשים, אשר יענו על צורכי החינוך של עיר שזוכה בשנים האחרונות לצמיחה ושגשוג.