ארבעה בעלי כרם יין הגישו השבוע תביעה בסך של 2.5 מליון ש"ח, באמצעות עו"ד ד"ר ניסן שריפי, כנגד מפעילת היקב הגדולה בארץ, חברת יקבי ברקן בע"מ 

בתביעה נטען כי ביום 22.12.11 נכרת חוזה בין התובעים לבין חברת יקבי ברקן, ולפיו על החברה היה לעבד את הכרם לתקופה של חמש שנים, עם אפשרות להארכה של חמש שנים נוספות, ולבצור את הענבים, והכל עבור תמורה מוסכמת שתועבר לידי התובעים.

ד"ר ניסן שריפי

ד"ר שריפי טען בתביעה, כי מאז שנת השמיטה האחרונה (תשע"ה-2015), ואף במהלך השנה שלאחריה, הפרה החברה את החוזה שוב ושוב, תוך גרימת נזקים כבדים ביותר ובלתי הפיכים לכרם.

נזקים אלו נגרמו, בין היתר, מהיעדר תחזוקה של הגדרות ההקפיים, אי-שמירה על הכרם מפני עדרי בקר ומזיקים שונים, מהיעדר טיפול ותחזוקה בסיסיים בכרם, ועוד. הפרות בוטות אלה של החוזה בוצעו, לטענת התובעים, למרות התחייבויות מפורשות של החברה.

לפיכך, טוען ד"ר שריפי, כי כעת הכרם חרב לחלוטין, ואיננו ראוי עוד לעיבוד, אלא לאחר עקירת כל עצי הגפן היבשים ושתילת עצים חדשים, על כל המשתמע מכך.

התביעה הועברה לבית טמפו באזור התעשייה החדש בנתניה, וטרם נקבע מועד לדיון בתביעה.