הרצל קרן ושלמה ישי הגישו עתירה לבג"ץ בעקבות סירוב שרי האוצר והפנים לאשר את הפחתת הארנונה בנתניה "החלטת השרים שלא לאשר את הפחתת הארנונה למגורים בעיר נתניה לוקה בחוסר סבירות קיצונית ועל כן דינה להתבטל"

הרצל קרן חבר מועצת העיר נתניה במועצת העיר ושלמה ישי יו"ר מועצת העיר נתניה, הגישו השבוע, עתירה לבג"ץ.

הרצל קרן ושלמה ישי

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד אדיר בנימיני ממשרד "בנימיני – דוידוב ושות'", כנגד שר האוצר משה כחלון וכנגד שר הפנים אריה דרעי, בשם הסיעות "למען נתניה" ונתניה אחת", בבקשה להוציא צו על תנאי, שיורה לשרי האוצר והפנים להשיב ולנמק, מדוע לא אישרו את בקשת עיריית נתניה להפחית הארנונה למגורים בעיר נתניה לשנת 2017, כפי שהחליטה ודרשה מהם לעשות מועצת העיר נתניה.

סיעת "למען נתניה" הובילה בשנת 2015 הצעה בתמיכת ראש העירייה ומועצת העיר נתניה, להפחתת ארנונה ולתיקון עיוותים היסטורי בתחום הארנונה בעיר נתניה למגורים ולעסקים קטנים, במטרה להביא לצדק חלוקתי חדש, הוגן ושוויוני של נטל המס בעיר נתניה.
כך לדוגמא, נוצרו ונקבעו בעבר בצווי הארנונה מדרגות ואזורי ארנונה, שיצרו פער כספי גדול בין מדרגה למדרגה ובין אזור לאזור. כך, יצרה עיריית נתניה בעבר מדרגת ארנונה ייחודית לנתניה, שמסגרתה נגבית ארנונה הגבוהה ב – 15% יותר למי שגודל דירתו מעל 110 מ"ר, מבלי שקיימת לכך הצדקה ממשית.
בשנת 2016 הופחתה הארנונה לדירות מגורים רבות באזור מיסוי 1 בעיר נתניה, כאשר לכ- 12 אלף דירות שגודלן מעל 110 מ"ר המשלמות כיום את הארנונה השלישית בגובהה בישראל, הופחתה הארנונה ב – 3% ובמקביל הועלתה הארנונה בשנת זו לעסקים הבינוניים והגדולים בעיר המשלמים ארנונה נמוכה ביחס לערים אחרות.

שרי הפנים והאוצר מסרבים להפחתה

בחודש יוני האחרון החליטה מועצת העיר נתניה שגם בצו הארנונה לשנת 2017 תמשיך מגמת ההפחתה של הארנונה למגורים ובמקביל תועלה הארנונה לעסקים הבינוניים והגדולים במטרה להמשיך ולעשות צדק חלוקתי נכון של נטל הארנונה, כפי שהתחייבה בעבר, אלא ששרי הפנים והאוצר הודיעו כי הם מסרבים לאשר בקשת העירייה.

בעקבות הודעת הסירוב שלחו העותרים, באמצעות עו"ד שלמה רוזנווסר, מכתב לשרים ובו דרשו מהשרים לנמק את החלטתם, ומשסירבו לעשות זאת, הגישו העותרים עתירה.

"מועצת העיר היא בית הנבחרים"

בעתירה נטען כי מועצת העיר, היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר, המוסד העליון של הרשות-המקומית ומוסד זה, המכיר את העיר, תושביה וצרכיה, הוא המוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם ובכלל זה לקבוע צדק חלוקי הוגן ונכון של מיסי הארנונה. לפיכך, די בהחלטת מועצת העיר ובהמלצתה, אשר התקבלה לאחר בחינה מדוקדקת של הנושא, כדי להביא לאישור ההחלטה על ידי השרים.

לא אחת נקבע בפסיקה כי להחלטות של מועצות הערים יש משקל רב, שכן מועצות הערים מייצגות את הציבור ויודעות יותר מכל אחד אחר מה טוב, מה נכון ומה צריך לתושבי אותה עיר.

תשלומי ארנונה גבוהים בנתניה

בעתירה צוין עוד כי ע"פ סקרים אובייקטיביים של גורמים שונים, לרבות שיטת המדידה של נכסים בעיר נתניה לצורך חישוב הארנונה, יוצא כי עירית נתניה מחייבת בתשלומי ארנונה גבוהים ביותר בעיקר בכל הנוגע לדירות שגודלם מעל 110 מ"ר ביחס לערים אחרות דומות בישראל ומאידך העירייה גובה ארנונה נמוכה ביותר מעסקים בינוניים וגדולים ולכן לכל הדעות, מדובר בפערי ארנונה בלתי מקובלים ובלתי סבירים, שאת מחירים משלמים רבים מתושבי נתניה.

הרצל קרן, מסר בתגובה "בקשת עיריית נתניה משרי הפנים והאוצר לאשר את החלטת מועצת העיר להמשיך את התוכנית העירונית, אותה הובלתי ביחד עם סיעתי במועצת העיר "למען נתניה", להפחתת הארנונה בעיר נתניה גם שנת 2017 לא אושרה על ידי שרי האוצר והפנים מסיבות שאינן ברורות לי ואני סבור שהחלטתם לוקה בחוסר סבירות קיצונית. העובדה שהשרים גם לא טרחו לנמק את סירובם, רק מחזק את הדברים. בנסיבות העניין, לא נותרה לנו הברירה אלא להגיש העתירה לבג"ץ. נאבק ונפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו, לעשות צדק חלוקתי חדש של נטל הארנונה בנתניה".