באקט נדיר ביטל בשבוע שעבר בית המשפט בנתניה את הודאתם של נאשמים שהודו בשימוש תוספת בנייה ללא היתר לדירתם שנמצאת בנתניה  

שופט בית המשפט קיבל את טיעוני ד"ר שריפי: "הנאשמים לא הבינו את משמעות הודאתם"

=בית משפט

אילוסטרציה: fotolia 

עו"ד ד"ר ניסן שריפי, אשר התחיל לייצג את הנאשמים רק לאחר שהודו בביצוע העבירות טען בין השאר "הנאשמים לא הבינו את משמעות הודאתם ולמעשה אין בדבריהם הודיה אף בעובדות כתב האישו ".

nisansharifiכמו כן, נעזר ד"ר שריפי בתלמוד הבבלי שם נקבע הכלל  "אין אדם משים עצמו רשע", כלומר יש להמנע מהכרעת דין על פי הודאת הנאשם.

התובעת, עו"ד עידית פלד, טענה כי הנאשמים "הבינו לאשורו את המצב ואת תוצאות הודאתם".

השופט ברנד קבע כי "ד"ר שריפי צודק בכך שבדין העברי קיימת מגמה ברורה לא רק להמנע מהכרעה על פי הודאה בלבד, אלא אף לנקוט זהירות קיצונית בהרשעה בכלל", וזאת למרות ש"המשפט הישראלי אינו צועד במדוייק בנתיב שהתווה המשפט העברי".
השופט החליט " צודק הסנגור כי מדברי הנאשמים, הן לאחר ההרשעה הקודמת והן לקראת ההרשעה הנוכחית ואף במסגרת טיעוניהם לעונש – ניתן אולי למצוא פוטנציאל של טענות הגנה גם אם עובדות כתב האישום לא הוכחשו, כאשר גם בעניין ההודאה בעובדות חלוק הסנגור על פרשנות המאשימה את הדברים שאמרו הנאשמים וטוען כי יש בהם כפירה בפועל".
לפיכך, קבע השופט ברנד כי יש לבטל את הכרעת הדין וקבע את התיק לשמיעת הוכחות.