news 480x140

אורלי נעים, דוברת עיריית נתניה בשבועיים האחרונים, התפטרה אתמול מתפקידה

נעים הספיקה לכהן באופן רשמי יום אחד בלבד לפני שהגישה את התפטרותה.

=אורלי נעים

אורלי נעים, שהחלה תפקידה כדוברת העירייה ב 4.7 סיימה אתמול את תפקידה לאחר שהודיעה על בעיות אישיות בגינן נאלצת לעזוב את התפקיד. רק בשבוע שעבר מסרה נעים כי היא נרגשת לקראת האתגר החדש.

טרם התפרסם מכרז חדש לתפקיד.

מעיריית נתניה נמסר "התקבלה הודעתה של הגברת אורלי נעים כי מסיבות אישיות לא תוכל להעמיד עצמה לתפקיד אליו נבחרה".