תשלומים גבוהים בסך 6,500 ₪ פלוס 4000 להסעה עבור ילד הם נחלתם של הורים שלא מצאו אופציות טובות בעיר ומעוניינים בחינוך טוב לילדיהם מחוץ לנתניה. הבעיה: התשלומים אמורים להיות מוחזרים להורים, דבר שלא נעשה בפועל 

לא מעט הורים בנתניה העדיפו לשלוח את יקיריהם ללמוד בבית הספר הפרטי במועצה האזורית חוף השרון, לאחר שלא מצאו מוסדות חינוך שיענו על צרכיהם.

בית החינוך המשותף חוף השרון

לצד חינוך גבוה ושביעות רצון מהתנאים, נדרשים אותם הורים לתשלום גבוה בסך 6,500 ₪ עבור הלימודים, פלוס 4000 ₪ עבור הסעה פרטית. יש לציין שאותם הורים קיבלו אישור מעיריית נתניה לרשום את ילדיהם לבית ספר מחוץ לעיר, אבל העירייה או המועצה האזורית מצידן לא נושאות בהוצאות הכרוכות – הן על הלימודים והן על ההסעות. לתפיסת ההורים, התשלום שמועבר ממשרד החינוך למועצה האזורית חוף השרון אמור לממן את הלימודים כפי שנעשה לגבי תלמידי המועצה האזורית חוף השרון, אך הדבר לא נעשה בפועל. 

יש אישור, אין החזר

"לא ברור לי למה אנחנו ההורים צריכים לשאת לבדנו בכל ההוצאות לאחר שקיבלנו אישור לכך שילדינו ילמדו מחוץ לעיר", קבלה אחת האימהות, שבנה לומד בחוף השרון. "מלבד הלימודים, יש גם את עניין ההסעות הלא פשוט. המחיר לילד אחד הוא גבוה, ומשפחות עם שניים או שלושה ילדים נאלצות להתמודד עם תשלומים גבוהים הרבה יותר." עוד הוסיפה "אם המועצה האזורית מקבלת ממשרד החינוך את התשלום עבור הילדים, לאן הולך הכסף הזה"? 
"אנחנו מקווים שראש העיר תעמוד בהבטחתה להקים בשנה הבאה בית ספר בעיר ימים", הוסיף אבא מרמת פולג שביתו לומדת בחוף השרון. "אבל עד אז, עיריית נתניה מתנערת מהתלמידים ובחוף השרון דורשים תשלום גבוה ולא דואגים להסעות לתלמידים".

ממועצת חוף השרון נמסר בתגובה לדברים

מועצת חוף השרון מתנהלת עפ"י הנחיות משרד החינוך, הן בקבלת תלמידי חוץ והן בנושא ההסעות.
בבית החינוך המשותף לומדים גם תלמידים שאינם תושבי הרשות, בהם גם תלמידים מנתניה ואנו מברכים על כך. יחד עם זאת הנחיות משרד החינוך מחייבות מתן שירותי הסעה לילדי המועצה האזורית שביה"ס אינו בתחום היישוב שלהם ומשרד החינוך משתתף במימון הסעות אלה לילדי המועצה בלבד .
תשלומי משרד החינוך אליהם התייחסתם בפנייתכם אינם נוגעים לתקציב ההסעות. תקציב הסעות מועבר ע"י משרד החינוך בנפרד ובכפוף לדיווח הרשות על תלמידי המועצה הנוסעים לביה"ס (בצירוף רשימה שמית הכוללת כתובת מגורים).

מעיריית נתניה נמסר בתגובה לדברים

יודגש כי אגרת החינוך מועברת על ידי משרד החינוך לרשות בה לומד התלמיד ומכאן שאגרת החינוך של אותם תלמידים הועברה ומועברת למועצה האזורית חוף השרון ולא לעיריית נתניה.
למעשה האישור שניתן לתלמידים ללמוד מחוץ לנתניה הינו אסמכתא להעברת האגרה לרשות בה לומד התלמיד ולא אחרת.
כמו כן – הורי התלמידים התחייבו שלא לבקש מימון בגין ההסעות לבתי הספר. במידה ואינם מעוניינים לשאת בהוצאות – הם מוזמנים ללמוד במערכת החינוך של נתניה, שלה הישגים רבים.