חבר מועצת נתניה, מר אלכסנדר אברבוך, ביקש לבדוק את נושא האסבסט שקיים מול פרוייקט דמרי ובו עתידים להתאכלס בתחילת 2018 330 משפחות

בישיבת המועצה האחרונה של עיריית נתניה עלתה לדיון סוגיית האסבסט מול תיכון ש"י עגנון.

אסבסט בנתניה

אסבסט בנתניה | צילום: ארכיון

בתחילת שנת 2018 עתידים להתאכלס 4 בניינים של פרויקט קדמת גינדי הממוקם ברחוב שלמה מכלוף אורגד. מדובר ב-330 משפחות שמרביתן כוללות ילדים קטנים.

בסמוך לפרויקט מוצב בי"ס ש"י עגנון. תלמידי בית הספר ותושבי הפרויקט יהיו חשופים למפגע בריאותי שעלול לסכן את חייהם "למיטב ידיעתנו הוצא צו בית משפט על פיו התבקש אלכסנדר אברבוךבעל הקרקע לפנות את האסבסט לאלתר. נבקש לדעת את זהותם של בעלי הקרקע הרלוונטית ומהו המועד שנקבע לקיום הצו" ציין אברבוך בשאילתא והוסיף "באם חלף המועד לקיום הצו- האם עיריית נתניה ו/או המשרד להגנת הסביבה יפעלו לסילוק ו/או פינוי מפגעי האסבסט שנמצאים במקום, לרבות סילוק משטחי האסבסט? האם לאחר פינוי האסבסט עיריית נתניה ו/או המשרד להגנת הסביבה ידגמו את הקרקע עליה אותר אסבסט על מנת לבדוק האם יש צורך בפינוי הקרקע ו/או חלק ממנה בעקבות חלחולו של האסבסט?" 

בתשובה לשאילתא נמסר

"העירייה הוציאה כנדרש בחוק צו מנהלי לבעלי הקרקע היות ומדובר בשטח פרטי. בצו הובהר כי ככל שהוראות הצו לא יקוימו יפונה המפגע ע"י העירייה וההוצאות יוטלו על בעלי הקרקע. לא ניתן במסגרת תשובה לשאילתא למסור פרטי בעל השטח.

מאחר ובעל השטח היה בדין ודברים מול העירייה, הפינוי התעכב מספר ימים ובסופו בעל הקרקע הסכים לבצע את הפינוי וכך נחסכו כספי ציבור. הפינוי כבר בוצע ב-28.8.17 ובכל מקרה לא נשקפה סכנה לתושבים בזמן זה.

אסבסט הינו מינרל קשינות לחלחול שלו לקרקע הן מופרכות ולא נכונות. מה גם שמדובר במקרים אלה באסבסט צמנט ואין כל בדיקת קרקע רלוונטית. אסבסט צמנט הינו אסבסט בטון עם אחוזים בודדים של אסבסט. לאחר הפינוי אין יותר אסבסט בשטח, לא סיבים ולא שאריות בקרקע וגם בזמן הישארות הלוחות בשטח לא קיים חשש לשחרור סיבים במצב הזה, ללא פגיעה אגרסיבית בלוחות כגון שריפה או שבירה