בחודשים האחרונים אנו ערים למחאה ציבורית, מאורגנת ומתוזמנת בנוגע להימצאות הפליטים בעיר. בתשובה לשאילתא שהעלתה אתמול (רביעי) חברת המועצה, עו"ד ענת לביא אזולאי, הוצגו הנתונים האמיתיים בנוגע למצב המסתננים בנתניה

מספר המסתננים הבלתי חוקיים בעיר, הינו הנמוך ביותר בשנים האחרונות. 

מסתננים בנתניה

תמונה : עיריית נתניה

מלבד העובדה שמספר המסתננים בנתניה הינו הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות (כיום 1800 פליטים לעומת 2800 פליטים בשנת 2014), גם בהשוואה לערים אחרות, מספר המסתננים בנתניה הוא נמוך משמעותית.

מסתננים בנתניה

הנתונים המרשימים באים בעקבות עשייה מרובה של מנהל אכיפה פיקוח.

בשנת 2016 נסגרו 4 עסקים של עובדים זרים ברחבי השוק העירוני, נרשמו 146 דוחות בגין עסקים בבעלותם של עובדים זרים אשר היוו "חמארות" ( מקומות בילוי-פאבים לצריכת אלכוהול).
בשנת 2017 נסגרו כ-3 עסקים של עובדים זרים ברחבי מרכז העיר-שוק עירוני ונרשמו 153 דוחות בגין עסקים בבעלותם של עובדים זרים.

אלון אהרון "אתמול ביצענו 2 מבצעים, בבוקר נעצרו 12 שב"חים ובערב, בהובלת המשטרה מעצר של מסתננים, פעילות האכיפה תימשך, כולל השקעת משאבים בשנת 2018".

חברת המועצה עו"ד ענת לביא אזולאי, בחרה שלא לשאול שאלת המשך לשאילתא לאחר שניתנו הנתונים מאלון אהרון, מנהל תחום אכיפה ופיקוח.