550 עובדי טבע נתניה יפוטרו עד סוף שנת 2019. ראש העיר נתניה, מרים פיירברג איכר זועמת על ההחלטה: " פעם חברת טבע היתה 'התרופה למכה', היום הפכה להיות עבור עובדיה המכה ללא תרופה"

ראש עיריית נתניה שלחה למשה כחלון, שר האוצר מכתב בניסיון למנוע פיטורי עובדי טבע בנתניה. 

טבע 

חברת טבע 

1700 עובדי טבע ישראל יפוטרו עד סוף שנת 2019, מתוכם 550 עובדים יפוטרו בנתניה.
ראש העיר מריפ פיירברג איכר כתבה לשר האוצר מכתב בניסיון למנוע פיטוריהם של כ- 550 עובדים ממפעלי חברת "טבע" בנתניה.

במכתב לשר האוצר כתבה "במשך שנים חיבקה העיר נתניה את חברת "טבע", שהחלה את דרכה בעיר וזכתה להקלות, זאת בנוסף להקלות במס אותן העניקה מדינת ישראל, בהיקף של מיליארדים.
הסיבה שעיריית נתניה, בשם תושבי העיר, הסכימה לתת הקלות אלו, הייתה בשל העובדה כי מפעל "טבע" מעסיק משפחות רבות המתגוררות בעיר והמפעל הפך להיות נדבך תעסוקה מרכזי.
צר לי, כי למרות כל ההתחייבויות שניתנו על ידי הנהלת חברת "טבע" לנושא העסקת עובדים במפעלים בארץ, הוחלט ברגל גסה לפטר אלפי עובדים, בהם כ- 550 עובדים מהמפעלים בנתניה. אותם עובדים מסורים שהשקיעו בחברה את מיטב שנותיהם.
במשך עשרות שנים חברת "טבע" מתיימרת להיות "התרופה למכה", אולם היום הפכה להיות עבור עובדיה -"המכה ללא תרופה".
אני פונה אליכם ומבקשת את התערבותכם הדחופה לצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה הקשה בעובדי החברה ערב חג החנוכה".