news 480x140

שותף בבסטה בשוק נתניה נפגע על משטח מעלית לסחורות. ביטוח לאומי לא האמין לו, אבל בית המשפט קבע שהוא דובר אמת

ג' תבע את ביטח לאומי לאחר שביטוח לאומי לא האמין כי קיים קשר בין הנפילה לבין העבודה.

marketnuritmozes

אילוסטרציה | צילום: נירית מוזס

ג' תושב נתניה הינו שותף בדוכן למכירת פירות וירקות בשוק נתניה.

באחד מימי שישי עלה ג' על משטח מעלית המעלה ומורידה סחורה מן הגלריה המצויה בדוכן ומשסיים, הוריד את משטח המעלית באמצעות שלט התפעול וסבר כי זו הגיעה לגובה הרצפה משכך הוריד את רגלו השמאלית ארצה אולם משטח המעלית היה בגובה של כחצי מטר מן הרצפה. כתוצאה מכך נפל ג' ונפגע בעוצמה בגבו ובישבן. הוא נח מעט וחזר לביתו בחושבו כי הכאבים יחלפו.

במשך כל השבת סבל ג' מכאבים עזים וביום ראשון פנה לרופא אורטופד שהפנה לצילום רנטגן, בו אובחנה פגיעה חמורה בגב בעטיה עבר ג' ניתוח בגב.

ג' סבל כאבים עזים וכתוצאה מהתאונה הפסיק את עבודתו בדוכן הירקות.הוא נזקק לטיפול תרופתי וזריקות לשיכוך כאבים, טיפולים פיזיותרפיים והידרותרפיים.

ג' פנה למוסד לביטוח לאומי להכיר בו כנפגע עבודה. הוא נחקר על ידי חוקר מטעם המוסד, מסר את גירסתו והשיב לכל השאלות שנשאל.

עוד גיא אורטלעל אף כל זאת החליט המוסד לדחות את תביעתו, מאחר ואין הוכחה לתאונה והוא נאלץ להגיש באמצעות עו"ד גיא אורטל תביעה משפטית כנגד הביטוח הלאומי.

לאחר הגשת התביעה, נחקר ג' בפני בית הדין לעבודה אשר קיבל את גרסתו של ג' במלואה ופסק כי "גרסתו של התובע במקרה דנן נראית לנו אמינה ועקבית".

בכך, בית המשפט דחה את ההגנה של ביטוח לאומי וקיבל את טענותיו של ג' באמצעות עו"ד אורטל.

עו"ד גיא אורטל מתגובה "מברך על פסק הדין ומבקש ממי שנתקל בחומות הבצורות של הביטוח הלאומי להלחם על מלוא זכויותיו עד להוצאת הצדק והאמת לאור".