news 480x140

תושבים רבים מאסו בפסולת ובזוהמה בסביבת השמורה ומחתימים כעת עצומה להפיכתה לשמורה מוגנת של רשות הטבע והגנים הלאומיים. אורנה אביקזר, פעילה למען איכות הסביבה: "לצערי יש בשמורה הרס יום יומי וחורבן. אין בה תחזוקה שוטפת ודבר לא נעשה" 

שמורת האירוסים בנתניה היא מתת טבע נדירה. נותרו ממנה שרידים בלבד ובכל יום גם אלו מושמדים על ידי כלי רכב, פסולת בניין ומעשי ונדליזם.

שמורת האירוסים

שמורת האירוסים

במהלך יותר מעשור נעשה מאמץ על ידי פעילים מול עיריית נתניה, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה כדי שיצילו השרידים מכיליון מוחלט, אך המצב רק החמיר. להצלת השרידים ולשיקומם נא חתמו על עצומה להעברת שרידי השמורה לאחריות רשות הטבע והגנים הלאומיים.
במילים אלה פנתה הפעילה החברתית לאיכות הסביבה ותושבת העיר, אורנה אביקזר, לציבור בנתניה על מנת לקדם עצומה שתציל את מה שנשאר משמורה האירוסים בנתניה ולמעשה תעביר את האחריות עליה לרשות הטבע והגנים הלאומיים.
"היו בעבר הבטחות של העירייה לטפל, לגדר, לשמור, לסדר ולמנוע השלכת פסולת במקום, אבל אין בשמורה אחזקה שוטפת וזה פשוט לא קורה", אומרת אביקזר. "השמורה היא ענקית ולצערי יש בה הרס יום יומי וחורבן, בכלל זה השלכת פסולת בניין, ונדליזם ומעבר של ג'יפים ואופנועי שטח. אין בה תחזוקה שוטפת ודבר לא נעשה. אנחנו רוצים מאוד שהיא תעבור לחזקת רשות הטבע והגנים ולמעשה לא תיחשב סטטוטורית לחלק מנתניה".
יומיים מאז החלה החתמת התושבים נאספו מעל 200 חתימות, אבל מבחינת אביקזר לא מדובר בסוף פסוק. "המטרה היא להגיע ל-2,500. אנחנו עיר של למעלה מ-200 אלף תושבים וצריכים עצומה מכובדת עם כמות חתימות מספקת כדי להציג אותה בפני רשות הטבע והגנים", אמרה. בשבת צפויה להתקיים פעילות למען ניקיון השמורה וחוף פולג ופעילי איכות הסביבה צפויים להתייצב במקומות האמורים במטרה לגייס תומכים נוספים לעצומה. "בסופו של דבר, גם אם נצטרך לשלם כמה שקלים בכניסה, נהנה מטבע שמור, מטופח ויפה כמו שמגיע לו", סיכמה אביקזר.