news 480x140

כיצד קרה שפרויקט שמשפיע ישירות על תושבים רבים בנתניה, לא הובא לידיעת התושבים ולא ניתנה להם הזדמנות להגיש התנגדות

כביש 57

הדמיה, כביש 4 | נתיבי ישראל

בימים אלו יחלו משרד התחבורה ונתיבי ישראל בעבודות לביצוע תכנית כביש 57 שמקשר בין בית ליד למזרח נתניה ועתיד לייצר תנועה חופשית ללא רמזורים, מדובר בשיפור משמעותי בנגישות למזרח נתניה ומנתניה לכיוון מזרח.

מאחר והמחלף עובר בסמוך לבתים בנורדיה, בית יצחק ונאות גנים, הגישו תושבי נורדיה ובית יצחק כ-170 התנגדויות לתוכנית, בעוד שתושבי מזרח נתניה, שהם הנפגעים העיקריים מהתוכנית, כלל לא ידעו על התוכנית ועל כך הם מוחים.

עיריית נתניה הגישה בעצמה 11 התנגדויות למתווה, אף לא אחת מהן מתייחסת לאינטרס של תושבי השכונה "אנשים שמו את כל הכסף שלהם, כל החיים שלהם על הבית וכעת ערך הבתים בשכונה ירד, במקום לגור ליד חורשה, הם יגורו ליד מחלף.אחד התושבים קנה לפני חצי שנה בית ואמר שלא היה קונה אם היה יודע, זה היה מאחריות העירייה ליידע את התושבים, העירייה כנראה שכחה לפרסם הודעה" סיפרה אורנה אויקזר, וועד שכונת נאות גנים והוסיפה "עורך הדין של נתבי ישראל, מר חכמון, התפלא שלא קיבל אף התנגדות מתושבי נתניה. כעת התושבים מתארגנים להפגנה בערב חג ובמקביל מתארגנים עם ייעוץ משפטי להיאבק בהחלטה, ולהזיז את הכביש 100 מטר מזרחה, למקום בו היה אמור לקום המרכז לרכב האוטונומי".

חורשה בותיקים

חורשה שתעלם עם הקמת הכביש | תמונה באדיבות אורנה אביקזר

תגובת העירייה

בין החווה החקלאית לכניסה לבית יצחק יבנה מחלפון, אשר יסדיר את התנועה המקומית לבית יצחק ולמושב נורדיה. המחלפון יאפשר בעתיד חיבור לכביש עוקף נתניה מזרח לכיוון 561 - מקרית ספיר למחלף אילנות בכביש 4 ומאוחר יותר לכביש 6- הנמצא בימים אלה בתכנון וייתן מענה חשוב מאוד לתושבי נתניה. כל העבודות מבוצעות על ידי נתיבי ישראל עפ"י תת"ל 43, שאושרה לפני כשנה.

לקראת היערכות נתיבי ישראל לביצוע העבודות הנ"ל - יופקע שטח משטחי החווה החקלאית, הפקעה שדובר בה לפני שנים רבות. יחד עם זאת, עם קבלת התכניות המפורטות ובמטרה לשמור עד כמה שניתן על מרבית שטח החווה החקלאית, סוכם בישיבה שהתקיימה בהשתתפות הנציגים הרלוונטיים כי העירייה תפעל לצמצום שטח ההפקעה ולהקטנת הפגיעה בשטח החווה עד למינימום הנדרש. כמו כן, דורשת העירייה כי שני המבנים שסומנו להריסה יבנו על ידי המדינה במיקום החדש שייקבע בשיתוף פעולה מול מינהל החינוך והנהלת החווה.

עיריית נתניה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לתת את המענה הנדרש להמשך פעילות החווה החקלאית.