news 480x140

אילוסטרציה | fotolia

הישג ארצי מרשים לחברת המים והביוב העירונית, מי נתניה. על פי דו"ח חברת המים הלאומית מקורות בתאגידי המים בישראל, נמצא כי מי השתייה בנתניה הם בין הטובים בארץ

לרגל "יום המים הבין-לאומי", שצוין השבוע בכל רחבי העולם, פרסמה חברת "מקורות", את דו"ח איכות המים לשנת 2017, שמתבסס על בדיקה וסקר ממצאים מקצועי בקרב תאגידי המים בארץ.
בשנת 2017 ביצעה חברת מקורות כ-30,000 בדיקות מיקרוביאליות במי השתייה שסופקו לצרכנים לאחר טיפול בארץ וכן מעל 18,000 בדיקות מיקרוביאליות במתקני מי תהום המופקים באמצעות קידוחים, טרם השבחתם לשימוש ואספקה לצרכני המים.

ע"פ תוצאות הבדיקה, כאמור מי השתייה בנתניה הם באיכות הטובה בארץ וללא חריגות, הישג מרשים ומשמעותי לחברת המים והביוב מי נתניה שמספקת מים ל – 200,000 תושבי העיר.
מחחברת המים נמסר "בעשר שנים שחלפו השקיעה מי נתניה כ – 300,00,000 ₪ בתשתיות מים וביוב ובטכנולוגיות מתקדמות לשיפור ושדרוג מי השתייה בעיר. החברה נחשבת בעשור האחרון לחברה המובילה בארץ בתחומה. רשות המים מעניקה לחברה ציון לשבח על תפקודה ובוחרת בה בכל שנה כתאגיד מוביל ומצטיין מתוך 55 תאגידי מים וביוב בכל הארץ".

within Article Banner


עוד נמסר "בביקורת שנערכה לאחרונה ע"י היחידה הארצית לביטחון המים ברשות המים, הוענק למי נתניה, ציון 100 ותעודת הוקרה והערכה על מוכנות ותפקוד החברה לשעת חירום ומצב משבר. תעודת ההוקרה והערכה מציב את החברה פעם נוספת כמובילה ומצטיינת מבין תאגידי המים בארץ, גם במוכנות לשעת חירום".