news 480x140

המעומד לראשות העיר יוני שטבון וצוותו סיירו בשוק ופגשו את המסתננים הבלתי חוקיים השוהים שם. שטבון הבטיח כי בתפקידו כראש העיר ישנה את המציאות, יוביל אכיפה ולא ייתן למרכז העיר נתניה להפוך לדרום תל אביב (וידאו)

פרויקט אנדריוס יצא לדרך | צילום: נתניה נט

בימים אלו, כאשר בעיית המסתננים בדרום תל אביב עולה לכותרות, מתחת לפני השטח מתהווה לה בעיה דומה במרכז העיר נתניה. גם אם אתם בעד או נגד הגירוש, אין ספק שהתעלמות מהבעייה בעיר אינה פתרון.

בשעת לילה מאוחרת התלווינו למועמד לראשות העיר יוני שטבון וצוותו לסיור בחלקו המזרחי של שוק נתניה.

מתחם המבנים במרכז העיר שימש בעבר כחדרי מלטשות ליהלומנים הרבים שעסקו בכך. כיום, בצורה בלתי מוסדרת וללא פיקוח, מושכרים חדרים אלו למאות משפחות של אריתראים וסודנים שבאו לעבוד בישראל בצורה בלתי חוקית.

בתחילת הסיור נפגש שטבון עם ר' (שמו שמור במערכת) נתניתי בעל בסטה בשוק שטען כי "יש פה עבריינות ועבריינים, אני חושש לפרנסתי".

משם, תוך כדי הפגנת אומץ, נכנסו שטבון וצוותו למתחם המגורים של המסתננים. שם ראינו עשרות משפחות וילדים המתגוררים בדירות מחולקות, ריח של שתן וצואה, צפיפות נוראית וזוהמה.

בשיחה עם דיירים נאמר לשטבון כי רבים מהם באו מדרום תל אביב לאחר שלא היה שם מקום לגור או פרנסה מספקת ולכן הגיעו לנתניה בכדי להרוויח כסף.

אחת מדיירות הבניין אמרה כי היא "מצפה שהעירייה תדאג למוסדות הלימוד של ילדיה בעיר"

שטבון שאל את דיירי הבניין "מה יהיה כאן בעוד עשר שנים"? ונענה בשתיקה רועמת.

יש לציין כי קיימות כנסיות ברחבי המתחם המשמשות את המסתננים כבתי תפילה.

בסיום הסיור אמר שטבון ""צריך אומץ לב ציבורי ומנהיגותי. ראש עיר וכל שליח ציבור לא יכול לעסוק רק במקומות שנוחים לו ונראים טוב חייבים להכניס ידיים לבוץ ולעצור את השתלטות והתרחבות תופעת המסתננים על מרכז העיר נתניה. צריך לומר את האמת, אם לא נתעורר מרכז העיר בדרך להיות דרום תל אביב."

נראה שבינתיים מי שסובלים מתופעה זו הינם תושבי צפון העיר והמרכז שאף מובילים מאבק חברתי בנושא.

תוכנית בת שלושה מרכיבים

שטבון ביקש מאנשי צוותו להציג לו נתונים מדויקים אודות המספרים והמגמות של הגעת המסתננים הבלתי חוקיים למרכז העיר, וקבע כי יש לבסס את תכניתו על שלושה מרכיבים:

הראשון תיאום מלא של העירייה אל מול רשות ההגירה לקראת הוצאתם והחזרתם של המסתננים לארץ מוצאם.

השני ביצוע אכיפה ובקרה מתמדת בשטח של הפיקוח העירוני, תוך העברת מסר ברור כי לא ישתלם למסתננים ממקומות אחרים בארץ להגיע לעיר נתניה. 

השלישי פיקוח על משכירי הנכסים תוך הקפדה על עמידה בחוק ובתנאים המחייבים.