ערב יום העצמאות, מציינת העיר נתניה הגירה חיובית עם מספר מרשים של 244 אלף תושבים /p>

נתניה

תמונה : עיריית נתניה

מנתוני משרד הפנים אודות השינויים הדמוגרפיים בנתניה ברבעון הראשון של שנת 2018 עולה כי ברבעון זה גדלה אוכלוסיית העיר ב-1,234 תושבים.

בכל שנת 2017 גדלה אוכלוסיית העיר ב-5,136 תושבים.

תמונה : עיריית נתניה