news 480x140

חבר המועצה ומ"מ ראש העיר אלי דלל הסיר את מועמדותו מרשימת הליכוד בבחירות המקומיות וירוץ עם פיירברג-איכר ברשימת "נתניה אחת"

מרים פיירברג איכר, אלי דלל

ראש העיר מרים פיירברג איכר ומ"מ ראש העיר אינג' אלי דלל 

לפני שבועיים הגיש מ"מ ראש העיר אלי דלל את מועמדותו לרשימת הליכוד תוך הסכמה עם ראש העיר מרים פיירברג איכר במטרה לבחון שלוש אפשרויות.
אפשרות אחת היתה איחוד בין הרשימות "נתניה אחת" לבין "הליכוד", אפשרות שנייה היתה רשימה נפרדת של הליכוד שבראשה יעמוד דלל עם רשימה מוסכמת ואפשרות שלישית היתה לרוץ ברשימה של "הליכוד" ללא כל מחויבות. לאחר בדיקת כל החלופות הוחלט כי דלל ישאר ב"נתניה אחת" זאת עקב חילוקי דעות בין הנהלת הליכוד לבין  פיירברג-איכר ודלל. על אף חילוקי הדעות מפלגת הליכוד ממשיכה לתמוך בפיירברג-איכר לראשות העיר ולא תציב מולה מתמודד. דלל נשאר ברשימת "נתניה אחת" ראשון ברשימה כפי שהיה עד כה.

דלל בתגובה "תמיד הייתי עם מרים ואנחנו נשאר יחד כמו שאנחנו יחד 20 שנה ונמשיך הלאה לעשות ולפעול למען תושבי העיר".