news 480x140

בעקבות הזיהום המתמשך בחוף פולג שנגרם בעיקרו כתוצאה משפך נחל פולג, תתחיל עיריית נתניה השבוע בעבודות להסטת שפך הנחל 

חוף סירונית

חוף סירונית | תמונה: עמותת צלול

למרות שבמהלך החודש האחרון היה חוף פולג גדוש ברוחצים, רק השבוע נמצאו בדיקות מי הים שנעשו במספר מקומות על ידי משרד הבריאות, כולל מול הנחל תקינות. נכון להיום, החוף הצפוני של חוף פולג פתוח לרחצה ואילו החוף הדרומי סגור אף על פי שלא נמצא זיהום והים נקי. סביב המגדל הדרומי הציבה העירייה שילוט המורה כי במקום לא ניתנים שירותי הצלה. 

על מנת לפתור את בעיית הזיהום החוזרת בחוף פולג, החליטה עיריית נתניה על ביצוע עבודות להטיית הנחל שתבוצענה השבוע ובהתאם משרד הבריאות ישנה את הנחיותיו.

ממשרד הבריאות נמסר

אושר לפתוח את החוף הצפוני של חוף פולג הנמצא במרחק של כ-400 מטרים משפך הנחל.
בחוף קיימת תחנת הצלה נוספת, דרומית, הנמצאת במרחק של כ-150 מטרים משפך הנחל שטרם נפתחה.
בבדיקות אחרונות שנעשו התקבלו תוצאות תקינות, עם זאת, מכיוון ששפך הנחל נמצא קרוב לתחנת ההצלה הדרומית, אנו נוקטים במשנה זהירות ומחכים עד שהעירייה תסיט את השפך למרחק של 400 מטרים מתחנת ההצלה.

יתויין כי משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרחצה בחוף פולג דרום עד להודעה חדשה, עקב זרימת מי נגר וניקוז לנחל פולג וזרימתם אל הים.
משרד הבריאות ממשיך במעקב ומבצע בדיקות נוספות.