הורי גן נחצ'ה מעיר ימים פנו למועמד לראשות העיר יוני שטבון לעזרה בשל המנוף שהוקם מעל מתחם גני ילדים. שטבון נרתם לעזרה ופנה במכתב למהנדס העיר

מנוף מעל גן ילדים. שכונת עיר ימים

מנוף מעל גן ילדים. שכונת עיר ימים

ביום שישי הושבת גן נחצ'ה בשל המנוף הגבוה שהוצב מעל מתחם גנים ברחוב אריק לביא בשכונת עיר ימים, אולם מאחר והמנוף עדין באותו מקום, פנו ההורים למועמד לראשות העיר יוני שטבון לעזרה.

שטבון פנה במכתב למהנדס העיר ולראש העיר ובו כתב בין היתר "העבודה קיבלה היתר בנייה לפני כארבע שנים. לפני כשנתיים הקבלן הקודם הכריז על פשיטת רגל. בחורף האחרון פורק המנוף. באחרונה, נכנס לעבודה קבלן חדש המשתמש ככל הנראה בהיתר בנייה ובהיתר עבודה עם מנוף שהונפק טרם בניית אשכול הגנים. המנוף שהוקם מחדש, ניצב בנקודה המאיימת על חיי ילדי הגנים ועל העוברים בדרכי הגישה אל האשכול. לפי הודעתכם, החזרה לעבודה והחלפת הקבלן נעשתה ללא הודעה מסודרת למנהל ההנדסה. על אף הודעת הוצאת צו הפסקת עבודה מיידי מטעמכם".

את מכתבו סיים שטבון בבקשה שלא לאפשרהצבת המנוף בסמוך לגנים או בכל מיקום המסכן את המבנים ואת העוברים בדרכים המובילות למבנים "בשל העובדה כי בטיחות תושבי נתניה עומדת מעל לכל שיקול אחר, ישנה חשיבות עליונה כי תורו על פירוק מיידי של המנוף במיקומו הנוכחי המסכן את ילדי שני הגנים".

*חלק מקמפיין בחירות