news 480x140

אושרה להפקדה תוכנית להקמת מרכז תעסוקה בנתניה על שטח של 5200 דונם, הכולל הוספת צירי תחבורה חדשים בעיר. התוכנית תביא להכפלת שטחי התעסוקה בנתניה

הדמייה

תוכנית אתמ"מ | הדמיה

תוכנית אתמ"מ (איזור תעסוקה מטרופוליני משני) שאושרה על ידי הוועדה המחוזית מרכז, עתידה להביא לשינוי חסר תקדים בהתפתחות העיר, בהיבט המסחרי-תעסוקתי ובהכפלת שטחי התעסוקה של נתניה לכ-8.5 מיליון מ"ר. התוכנית מאפשרת קיום מגוון רחב של תעסוקה בעיר. המתחמים יוקמו בצמוד לתחנות הרכבת שבעיר ולצירי התחבורה הציבורית. 

המרכז יוקם בנגישות לרכבת ולמערך דרכים הארציות - ממזרח לכביש 2, ממערב לכביש 561 ומדרום לכביש 57. שטח התוכנית הינו 5,200 דונם והיא מחולקת ל-8 מתחמי תכנון, שתכנונם יאושר בוועדה המקומית נתניה.

התוכנית מחזקת את החיבורים בין מזרח ומערב העיר, באמצעות תוספת צירי תחבורה חדשים ופיתוח אזור מעורב שימושים - מגורים בהיקף של 2,400 יחידות דיור, משרדים בהיקף של 5 מיליון מ"ר ומסחר בהיקף של 2 מיליון מ"ר בבינוי של עד 40 קומות. התוכנית מתווה עקרונות לפיתוח המרחב הציבורי שכולל חזיתות מסחריות, מדרכות רחבות ושבילי אופניים.

במסגרת התוכנית ממערב לקריית אליעזר ובצמוד לתחנת הרכבת נתניה-צפון, יוקם מרכז תחבורה גדול שיכלול מסוף אוטובוסים עירוני ואת שדרוג תחנת הרכבת הקיימת. המרכז יאפשר את פינוי התחנה המרכזית ממרכז העיר נתניה, וקידום הליכי שיקום והתחדשות בלב העיר הקיימת. ממערב לכפר נטר במתחם פארק המדע, קובעת התוכנית שימור של השטח הטבעי של פארק החולות הכולל ערכי טבע ייחודים ובעלי חיים נדירים.

שירה ברנד, יו"ר הוועדה המחוזית, ציינה "התוכנית תחזק את איתנותה הכלכלית של העיר נתניה, אשר צפויה לגדול ל-350,000 תושבים. בנוסף התוכנית תעודד פיתוח עירוני אינטנסיבי הכולל מגורים, מסחר ותעסוקה באופן כזה שיפחית שימוש ברכב הפרטי של תושבי אזורים אלו לכיוון תל אביב".

אבנר אקרמן, מהנדס עיריית נתניה: "לתוכנית - חשיבות רבה לעיר נתניה משום שהיא מקדמת תכניות באזור התעסוקה ומבשרת חידוש צמיחת העיר ופיתוח העוגן הכלכלי של העיר לשנים רבות קדימה. טרם קידומה של התכנית נעצר למעשה פיתוח האזור ולא ניתן היה להקים בו פרוייקטים חדשים בעלי משמעות והשפעה."