news 480x140

נתניה זכתה בתחרות היוקרתית קלינטק לעשר הערים הירוקות בישראל לשנת 2018

נתניה

נתניה זכתה בתחרות קלינטק בפעם החמישית ברציפות | צילום: רן אליהו

תחרות קלינטק בוחנת קטגוריות כמו טכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת, מיחזור ואיכות הסביבה. הטקס, יתקיים בעוד שבועיים בהשתתפות השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת זאב אלקין ובנוכחות ראשי הערים הזוכות. 

לתחרות ניגשו עשרות רשויות מקומיות גדולות, לצד יישובים קטנים ומועצות אזוריות ובחירת הרשויות הירוקות התבצעה על בסיס הפעילות הסביבתית שלהן בשנה האחרונה, בהתאם ל-11 מדדים שנקבעו מראש. בתום תהליך שנמשך למעלה מארבעה חודשים, נבחרו עשר הרשויות המקומיות הירוקות בישראל לשנת 2018.

המדדים ששימשו את השופטים היו: התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה, מחזור והפרדת פסולת, מים ושפכים, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית, בנייה ירוקה, גינון, חינוך סביבתי, חזות פני העיר, מסחר ותעשיה ירוקים, טיפוח שטחים ציבוריים וטבע עירוני, וניהול עירוני בר קיימא.
ד"ר אשר וטורי, ראש ועדת השופטים  "השיפוט הסופי הסתייע בנתונים אובייקטיביים שנאספו מרשות המים והחשמל, המשרד לאיכות הסביבה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנוגע לצריכת חשמל, מים, וייצור פסולת לנפש. נתונים אלה מהווים אינדיקציה לאפקטיביות הפעולות שננקטות על ידי הרשויות המקומיות".