בכמה גדלה אוכלוסיית העיר השנה? איזו שכונה הגדולה ביותר בעיר?  נתוני מימ"ד של משרד הפנים לפניכם 

כיכר העצמאות נתניה

 תמונה: עיריית נתניה

על פי ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה נכון לסוף חודש יוני 2018 המתבססים על נתוני מימ"ד של משרד הפנים, מספר התושבים הרשומים בנתניה עומד כיום על 245 אלף.

אוכלוסיית נתניה גדלה מתחילת שנת 2018 ב-2,159 תושבים, מהם 409 עולים (ממדינות רוסיה-210 עולים, אוקראינה-87 עולים, צרפת-93 עולים).

בעיר 124,000 נשים וכ-120,000 גברים. במרכז העיר דרום מתגוררים 40,087 תושבים, במרכז העיר צפון-מערב מתגוררים 28,199 תושבים, במרכז העיר צפון-מזרח מתגוררים 16,279 תושבים.

בקרית השרון מתגוררים 21,604 תושבים, בקרית נורדאו 20,021 תושבים, בנאות שקד 12,346 תושבים, נאות הרצל 12,300 תושבים ובעיר ימים 6,938 תושבים.

בנוסף התפרסם הסטטוס של תושבי נתניה. בנתניה 57,786 גברים רווקים ו-50,493 נשים רווקות. כמו כן, בעיר 50,757 זוגות נשואים.

מבחינת גילאי תושבי נתניה, תושבים בגילאי 46-55 מהווים 10.6% מתושבי העיר – נתון הזהה לממוצע הארצי בגילאים אלה. 33.8% מתושבי נתניה בגילאי 9-45 כאשר הממוצע הארצי עומד על36.1%.