יחידת השיטור העירוני בכפר יונה תאויש בשבעה שוטרים ושבעה פקחים שיעברו הכשרה ולהם יינתנו סמכויות שיטור. ראש העיר אפי דרעי:"צעד משמעותי, בחיזוק ההגנה והביטחון האישי של תושבי העיר" 

אכיפה בכפר יונה

חדש: שיוטר עירוני בכפר יונה

המשרד לביטחון פנים ומשרד הפנים, אשרו את הקווים המנחים להקמת תחנת שיטור עירוני בכפר יונה, שתפעל כחלק בלתי נפרד ממנהלת מערכי האכיפה העירוניים של משטרת ישראל ובשיתוף פעולה מלא עם יחידת האבטחה העירוני בעיר. 

עם הקמת יחידת השיטור החדשה, מערך האכיפה העירוני יפעל ככוח משולב ויכלול כוחות שיטור ופיקוח עירוני, שמטרתם יהיה להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית. תפקידו של מערך זה יסייע במימוש יעדי אכיפה העירוניים ובחיזוק תחושת הביטחון האישי של תושבי כפר יונה במרחב העירוני.
יחידת השיטור העירוני, תחל את פעילותה כבר במהלך השנה הקרובה, בכפוף לגיוס כח אדם והגדלת התקנים של העירייה והמשטרה יחד, ומיקומה יהיה בנקודת הפיקוח העירוני הקיימת כיום בעיר. מבנה הפיקוח של העירייה, יעבור שיפוץ והתאמה של המבנה לטובת כח האדם של היחידה, שיכלול 14 איש - מתוכם 7 שוטרים במדים ו-7 פקחים מהעירייה. עלות הפעלת השוטרים תיהיה במימון משטרת ישראל ואילו עלות הפקחים תיהיה במימון עיריית כפר יונה מתוך אגרת השמירה הקיימת במסגרת "חוק עזר שמירה".

על פי מתווה ההפעלה, תקצה עיריית כפר יונה פקחים מטעמה, אשר יוכשרו בקורסים ייעודיים לפקחים המורשים לפעול ביחידת השיטור העירוני. הקמת היחידה תאפשר לגורמי האכיפה, הפיקוח והביטחון בעיר, למקד טיפול מערכתי בתחומים חשובים, לרבות גניבות רכוש, מניעת אלימות והגברת הביטחון האישי ואכיפת בתחומים הנוגעים לפגיעה באיכות החיים של התושבים.
ראש העיר כפר יונה אפי דרעי: "הקמת יחידת השיטור העירוני, מהווה מכפיל כוח משמעותי לפעילות אכיפה בתחום איכות סביבה ואיכות חיים, ונדבך חשוב בשיפור ובחיזוק תחושת הביטחון של התושבים בכל הקשור למענה מהיר, זמין ויעיל באירועים שונים. זהו ללא ספק, צעד משמעותי נוסף שעשוי לתרום רבות לחיזוק ההגנה והביטחון האישי של תושבי העיר".