למרות הצהרת העירייה על אזורי רישום פתוחים לכלל תושבי נתניה, מספר הורים נענו בשלילה כשניסו להירשם לגן חובה בבית ספר בגין ברמת פולג, ככל הנראה עקב חוסר רצון העירייה לפתוח גן שלישי

בית ספר בגין

בית ספר בגין | צילום: נתניה נט

כיום הרישום לגני הילדים ולבתי הספר מתבצע דרך אתר העירייה הממחושב, כאשר הורה יכול לרשום את הילד לגן או לבית הספר מתוך רשימה המופיעה במחשב.למרות מדיניות הרישום הפתוח, ברשימה יראה ההורה רק את שמות הגנים באזור מגוריו ומרבית ההורים כלל אינם מודעים לזכותם להירשם לגן מחוץ לאזור הרישום.

בבית ספר בגין יש תשתית ל-3 גנים ומידי שנה, נראה שהעירייה מנסה לצמצם את מספר הכיתות/גנים לשניים בלבד. נוצר מצב בו למרות שבית הספר יכול לקלוט עד 105 ילדים מחולקים ל-3 כיתות, בכל שנה מנסה העירייה לעצור את הרישום לפני שתצטרך לפתוח כיתה שלישית. בפועל הורים רבים מסורבים להירשם, ונגזלת זכותם לרישום פתוח. כמו כן, שתי הכיתות שכן התמלאו מגיעות למקסימום המותר ולא למינימום הרצוי. 

השנה, נודע לנתניה נט כי לפחות ארבעה הורים, סורבו להירשם לבית ספר בגין על מנת שלא יהיה צורך בפתיחת כיתה שלישית. הורים רבים שילדיהם התקבלו לבגין, כועסים על המצב שנוצר, בו משיקולי חסכון ולא משיקולי תשתית, ילדיהם יתחילו את שנת הלימודים בכיתות מלאות עד אפס מקום. 

תגובת העירייה

הרישום לגני ילדים מתבצע על פי קריטריונים של גיל וכתובת.

קיימת אפשרות בתקופת הרישום לבקש שיבוץ חריג שלא על פי הקריטריונים והאגף בוחן את האפשרות ברגישות רבה.
יודגש כי במקרה של בגין , כל הבקשות החריגות שהוגשו נענו בחיוב. מדובר ב- 20 ילדים שאינם משתייכים לאזור הרישום של בגין, אשר ביקשו ללמוד בחטיבה הצעירה ובקשתם אושרה.

בשלב זה לאחר שיבוץ כלל הגנים ולאחר וועדות הערר שהתקיימו - לא ניתן לבצע העברות רק על סמך מקום פנוי / אפשרות לפתיחת גן נוסף.
כמו כן, פתיחת גן נוסף מותנית באיכלוס כלל הגנים הנמצאים באותו אזור וכמובן לאחר בדיקה הקובעת שלאותם ילדים אין מסגרת אחרת שנותנת מענה הולם וזה כאמור אינו המקרה.