news 480x140

שלט מאיר עיניים הנושא את שמה של חברת הנדל"ן גרם לחלק מהתושבים לחשוב שהגיעו לשכונה חדשה. שלא לדבר על הנהגים בכביש החוף. ומה אומר חוק השילוט? המנכ"ל יקי בריגה: "השלט לא מנוגד לחוק. יש לנו אישור". העירייה: "הנושא בבדיקה" 

בריגה

בניין בריגה מואר | צילום: נתניה נט

תושבי עיר ימים לא יודעים אם לצחוק או לבכות. בכניסה לשכונה, על אחד מגורדי השחקים שבונה חברת הנדל"ן בריגה, מתנוסס שם החברה באנגלית באור בוהק, יש שיאמרו בוהק מדי. כמה בוהק? השלט נראה היטב גם לנהגים על כביש החוף. "זה פשוט מזעזע, מרגיש כאילו הגענו לשכונת בריגה", התייחסה תושבת השכונה לאירוע שגרר דיון סוער ותגובות חריפות ברשתות החברתיות.

חשוב לציין כי בחוק הדרכים (שילוט) נכתב תחת סעיף איסור התקנת שלטים (תיקון מספר 1): "לא יתקין אדם שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין עירונית אלא אם נתמלאו שני אלה: 1. ניתן לכך היתר לפי חוק זה (להלן – היתר). 2. צוין על גבי השלט שמו של מי שהזמין את הכנת השלט או את התקנתו".

מכיוון שכאמור השלט מאיר עיניים ונראה היטב גם לאלה הנוהגים בדרך בין עירונית, נשאלת השאלה האם חברת בריגה קיבלה את ההיתר הדרוש להתקנת השלט. מנכ"ל החברה, יקי בריגה, הגיב: "זה לא מנוגד לחוק ויש לנו אישור. בנוסף, עשינו בדיקות לגבי מידת האור לפני שהשלט הואר". בתשובה לשאלה האם הוא מודע לכך שהשלט נראה גם מכביש החוף הוסיף בריגה: "אם מאטים בכביש החוף אפשר לראות אותו, כמו שרואים את שאר הבניינים בעיר ימים".

בעיריית נתניה הסתפקו בתגובה לקונית לשאלות מתבקשות כמו האם היא מודעת לנושא והאם השלט מואר באישור: "הוגשה בקשה והנושא בבדיקה". ימים יגידו האם לאותה בדיקה יהיו תוצאות ברורות קצת יותר. עד אז ימשיכו חלק מתושבי עיר ימים להתגעגע לשם השכונה המקורי.