news 480x140

רשות המיסים בנתניה ערכה הקיץ פשיטות על מעל 100 בתי עסק בענפי מסחר שונים 

סמילנסקי 6

בניין רשות המיסים | צילום: נתניה נט

מבקרי מס הכנסה ערכו פשיטות בבתי עסק מענפי מסחר ומתן שירותים הפעילים במיוחד בשעות הערב ובשעות הלילה המאוחרות. המבצע, שנוהל בראשות פקיד שומה נתניה התרכז בנתניה, בכפר ויתקין ובישובי עמק חפר, וכלל 108 ביקורות, מהן עלה כי בקרב 11% מבין העסקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין.

"את הספרים שכחתי בבית"

בביקורת אצל בעל עסק למצנחי רחיפה נמצא, כי ביום הביקורת לא רשם אלפי שקלים שנתקבלו מלקוחות באותו יום. בנוסף, נמצא כי לא רשם הכנסות בסך 24,000 ₪ מחודש יולי ועד ליום הביקורת. תשובתו היתה: "בכל יום אני לא רושם 250 שקלים, כי זה בשביל הוצאות הכלכלה שלי ושל העובדים ואת הספרים שכחתי בבית ולכן לא רשמתי אתמול והיום...."

בדיקת חשבונות בפאבים

מבדיקת חשבון בנק של פאב נמצאו שתי העברות בנקאיות בסך 2,360 ש"ח שלא נרשמו. בעל הפאב הסביר למבקר "אני צריך להתחשבן עם האומן לראות מה חלקי ומה חלקו בתקבולים".
בתצפיות שנערכו על מסעדות נראה בעל מסעדה אחד כשאינו רושם תשלום עבור משלוח שיצא מהמסעדה. המסעדן מיהר ל"הרגיע" את המבקרים והסביר שאמנם לא הספיק לרשום, "אך בסוף המשמרת היינו מגלים ורושמים", הבטיח. בעל מסעדה אחר שנתפס אמר למבקרים, "התבלבלתי בגלל הלחץ".

ביקורת בחנויות בגדים

בתוך מגירת הקופה בחנות להלבשה נמצאו מספר שוברי אשראי בסכום של כ-16,000 ש"ח. כשנשאלה בעלת החנות היכן היא רושמת את הכנסותיה מכרטיסי אשראי, הפתיעה בתשובתה כשאמרה: "אני לא רושמת את התקבולים אלא מעבירה אותם ליועץ המס שירשום אותם". בנוסף, נמצא צ'ק שלא נרשם בספרי העסק ועל כך השיבה בעלת החנות: "לקוחה צריכה להביא לי במזומן במקום הצ'ק ולכן לא רשמתי..."

מדוברות מס הכנסה נמסר "פעילות ביקורת זו, נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים".